آیت الله صانعی:
از کاندیدایی حمایت می کنم که دست همسرش را می گیرد و پا به عرصه اجتماع می گذاردآیت الله العظمی صانعی از نامزدی مهندس میر حسین موسوی، در انتخابات ریاست جمهوری اعلام حمایت کرد.

بهگزارش خبرنگار هم میهن در مراسمی که به مناسبت شام غریبان حضرت فاطمه(س)در نورالزهرا با حضور آیت الله صانعی و میر حسین موسوی برگزار شد، حجتالاسلام مجید انصاری خطر بازگشت تفکر انجمن حجتیه را متذکر شد و گفت: اگریک طلبه ای حرفی زد، ممکن است خطری نداشته باشد اما اگر دیگران حرف او راتکرار کنند، خطرناک است. اینکه کسی می گوید ما باید از امام عبور کنیم تابه دیگران برسیم بازگشت به جاهلیت است.

او با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری و در نقد عملکرد کابینه نهم گفت: با ذکر و معجزه نمی توان حکومت را اداره کرد.

عضومجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ما باید به نقد وضع موجود بپردازیم و اینموضوع را نباید با تخریب و سیاه نمایی اشتباه گرفت، مردم باید بدانند درکشور چه می گذرد و چرا بدون اجازه از حساب ذخیره ارزی برداشت می شود؟ درحالیکه هیچ ردیف بودجه ای وجود ندارد.

او گفت: چرا می گویندمبانی برنامه چهارم توسعه آمریکایی است و ما آن را اجرا نمی کنیم؟ چرارییس جمهور به جای آنکه به فکر اداره ایران باشد به فکر اداره جهان است؟ واصولا چرا آنقدر در زمینه اسراییل و هولوکاست زیاده روی می شود که مجبورمی شوند از دوستی با مردم اسراییل سخن بگویند؟

در ادامه حضرت آیت الله العظمی صانعی به بیان دیدگاههای خویش در مورد انتخابات پرداختند.

ایشانبا اشاره به آموزه های اسلام، تصریح کردند که خدا انسان را با لباس نظیفدوست دارد و اسلام دین کثیف بودن و گدایی و گداپروری نیست. ایشان همچنیندروغ را گناه بزرگی دانستند که خدا آن را نمی بخشد و افزودند: دروغقدرتمندان، جامعه را به انحراف می کشد و اگر من مطمئن باشم که کسی دروغ میگوید و یا احتمال بدهم که اگر به قدرت برسد دروغ می گوید رای دادن من بهاو باعث می شود که گناه جن و انس به گردن او نوشته شود.

این مرجععالیقدر در پایان ضمن تاکید بر نقش اجتماعی زنان، مراتب رضایت خود را ازکاندیدایی که دست همسرش را می گیرد و پا به عرصه سیاست و اجتماع می گذارداعلام کردند.

هم میهن .کد مطلب: 3966