مراسم چاشت نیایش ملی هر ساله در واشنگتن آمریکا

در اولین پنجشنبه ماه فوریه برگزار می شود. این رویداد از سال 1953 و از زمان رییسجمهور آیزنهاور که برای اولین بار در چنین مراسمی شرکت یافت اتفاق می افتد.

اوبامادر مراسم چاشت نیایش ملی امریکا با ذکر روایتی از پیامبر مکرم اسلامگفت:در اسلام حدیثی وجود دارد که می خوانیم که "هیچکدام از شما یک مومنحقیقی نیست تا آن روز که آنچه بر خود آرزو می داردبرای برادر خود نیز آرزودارد."

دانلود کلیپ 2.4MB [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

دانلود کلیپ خلاصه شده 400KB [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]