صفحه 1 از 4 1234 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 16 , از مجموع 60

موضوع: الماس های اُشو

 1. #1
  کاربرسایت مرداویز آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۱۵
  نوشته ها
  372
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  الماس های اُشو

  الماس های اُشو
  [/url]
  عمراشو قد نداد؛اما عمر هیچ اشویی قد نمیدهد که به آن درجه از شهامت و آگاهیبرسد تا با چاپ کتابی سفید با برگهایی سفید ،بی نام و بی نشان به مردم اینحقیقت را بفهماند که باید امّی بود؛باید قلم را قسم داد که ای قلم ننویس،که اگر همان لحظه را هم بنویسی ،خواننده رااز این دم غافل کرده ای.

  وبودازبانش راهم قسم داد.او در سکوتی ژرف در زیر درخت بُدی می نشست و به جایحرف زدن نه به عالم بالا،که به عالم درون فرو میرفت تا با شعله درونشدنیایی را از شمع وجود خویش روشن سازد.......

  اگر رهروی طریقتدلی حرف نزن،که واژه هایت فقط عنتران مشتی معرکه گیر خواهد بود و بیچارهمولوی که یک کلام نوشت:«عقل اول راند بر عقل دوم – ماهی از سرگنده گردد نیز دم»


  [بخشی از مقدمه مرجان فرجی بر الماس های اشو]

  «دروصف اشو ،مردی که بیش ازهرکسی درتاریخ از واژه ها برای بیان مفاهیمی فراتراز واژه مدد گرفت،هرگز زبان واژه ها تابه این حد گویا ،از سخن گفتن عاجزنبوده است»
  [کاملش پاندی]  3 مه  همهعشق و احترام من نثار کسی است که خودرا دربست بپذیرد،همانگونه که هست.چنینآدمی شهامت دارد.شهامت دارد تابا همه فشار اجتماعی که می خواهد او را شقهشقه کند – به خوب و بد،به قدیس و معصیت کار- به مقابله برخیزد.او موجودیبه واقع شجاع و با شهامت است،در برابر همه تاریخ بشر ،در برابر تاریخاخلاق می ایستد و واقعیت خود را هر چه که هست ،به آسمانها اعلام می دارد.  Aywhole love and respect is for the person who accepts himself totally,ashe is.he has courage. He has courage to face the whole pressure of thesociety which is bent upon splitting him into divisions – into good andbad , into saint and sinner. He is really a brave,courageous being whostands against the whole history of man,of morality,and declares to theskies his reality,whatever it is.

 2. #2
  کاربرسایت مرداویز آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۱۵
  نوشته ها
  372
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: الماس های اُشو

  4 مه  لحظهای عشق صمیمانه و ژرف چنان به اعماق وجودت رخنه میکند که زمان قادر بهزدودن آن نیست .عشق آنقدر به پیشروی ادامه میدهد تا خودش را در درونتمتولد سازد .این است که می گویم لحظه عشق لحظه جاودانگی است.  Amoment of deep love goes so deep in your being that time cannot eraseit. It goes on and on giving birth to tself within you. Hence I saythat a moment of love is a moment of eternity.

 3. #3
  کاربرسایت مرداویز آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۱۵
  نوشته ها
  372
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: الماس های اُشو

  5مه  باجسم خود به مخالفت برنخیز ،آن خانه توست.بر ضد آگاهی ات نباش،زیرا بدونآگاهی شاید خانه ات بسیار آراسته باشد،اما صاحب خانه ای نخواهد داشت،تهیخواهد بود.آنها در کنار هم زیبایی و زندگی برتر و کامل تری می آفرینند.

  Dont be against your body,it is your home.don t be against yourconsciousness,because without consciousness your house may be verydecorated but it won t have any master,it will be empty.together theycreate a beauty,a fuller life.

 4. #4
  کاربرسایت مرداویز آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۱۵
  نوشته ها
  372
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: الماس های اُشو

  6 مه  قلبهیچ پرسشی ندارد.بااین وجود،پاسخ را قلب دریافت میکند.ذهن هزار و یک سوالدارد،بااین حال هرگز هیچ پاسخی دریافت نکرده است،زیرا نمی داند چطوردریافت کند.  Heheart has no question,yet it receives the answer.the mind has athousand and one questions ,yet it has never received any answerbecause it does not know how to receive.

 5. #5
  کاربرسایت مرداویز آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۱۵
  نوشته ها
  372
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: الماس های اُشو

  7 مه  اگرمیخواهییک زندگی ساده ،زیبا،ساکت،پرنشاط و سعادتمند را زندگی کنی ،بگذار ذهن موردبی اعتنایی قرار گیرد و بگذار قلب جایگاهش را به عنوان فرماندهبازیابد.این همه کار پویندگان دین است.به هیچ چیز دیگری احتیاج نیست.  Ifyou want to live a simple,a beautiful,a silent,a joyful,a blissfullife,let the mind be ignored and let the heart be restored to itsstatus as master.this is the whole work of a religious seeker,nothingmore is needed.

 6. #6
  کاربرسایت مرداویز آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۱۵
  نوشته ها
  372
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: الماس های اُشو

  8 مه  همهچیز می تواند قربانی فرد باشد،ولی فرد نمی تواند قربانی هرچیزی باشد.فردیتهمان شکوفایی هستی است – هیچ چیز بالاتر ازآن نیست.اما هیچ فرهنگی،هیچاجتماعی،هیچ تمدنی آماده پذیرش یک حقیقت ساده نیست.  Everything can be sacrificed,but the individual cannot be sacrificed for anything.

  Individuality is the very flowering of existence-nothing is higher than it.

  But no culture,no society,no civilization is ready to accept a simple truth.

 7. #7
  کاربرسایت مرداویز آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۱۵
  نوشته ها
  372
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: الماس های اُشو

  9 مه  هیچ ارزشی بالاتر از آگاهی نیست.آگاهی بذر اولوهیت در توست.وقتی آگاهی به رشد کاملش رسید،تو به تحقق سرنوشت خویش نائل گشته ای.  Thereis no other value which is higher than awareness.Awareness is the seedof godliness in you.When it comes to its full growth,you have come tothe fulfillment of your destiny.

 8. #8
  کاربرسایت مرداویز آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۱۵
  نوشته ها
  372
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: الماس های اُشو

  10 مه  ازتومی خواهم داوری راکنار بگذاری و زندگی ای عاری از داوری را زندگی کنی – درکلیت زندگی.وتعجب خواهی کرد که،کلیت نه خوب است و نه بد.کلیت چیزی فراتراز جهان مادی است،فراتر از خیر و شر.  Iwant you lo drop judgment and live a life without judgment,in itswholeness.And you will be surprised that wholeness is neither good norbad.wholeness is transcendental,it is beyond good and evil.

 9. #9
  کاربرسایت مرداویز آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۱۵
  نوشته ها
  372
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: الماس های اُشو

  11مه  عشقنه در زندگی کسی مداخله می کند و نه اجازه می دهد کسی در زندگی کسی دخالتکند.عشق به دیگران فردیت می بخشد،اما فردیت خود را از دست نمی دهد.  Loveneither interferes in anybody s life norallows anybody else tointerfere into one s own life.Love gives individuality to others,butdoes not lose its own individuality.

 10. #10
  کاربرسایت مرداویز آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۱۵
  نوشته ها
  372
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: الماس های اُشو

  12مه  زندگی به موسیقی نزدیکتراست تابه ریاضیات،زیرا ریاضیات به ذهن تعلق دارد و زندگی در ضرب آهنگ های قلب تو به تپش درمی آید.  Life is closer to music than to mathematics,because mathematics is of the mind,and life throbs in your heart beats.

 11. #11
  کاربرسایت مرداویز آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۱۵
  نوشته ها
  372
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: الماس های اُشو

  13مه

  مردم می گویند عشق کور است،زیرا نمی دانند عشق چیست.من به تو می گویم فقط عشق چشم دارد؛به غیر از عشق همه چیز نابیناست.

  Peoplesay love is blind because they do not know what love is.I say untoyou,only love has eyes,other than love,everything is blind.

 12. #12
  کاربرسایت مرداویز آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۱۵
  نوشته ها
  372
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: الماس های اُشو

  14مه

  عشقترا خالی می کند-خالی از حسد،خالی از نشئه قدرت،خالی از خشم،خالی از رقابتجویی،خالی از نفس تو و همه نخاله هایش.در عین حال،عشق ترا سرشار ازچیزهایی می کند که اینک برای تو ناشناخته اند؛عشق ترا از رایحه ای خوشآکنده می سازد،آکنده از نور،آکنده از نشاط.

  Lovemakes you empty-empty of jealousy,empty of power trips,empty ofanger,empty of competitiveness,empty of your ego and all itsgarbage.but love also makes you full of things which are unknown to youright now,it makes you full of fragrance,full of light,full of joy.

 13. #13
  کاربرسایت مرداویز آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۱۵
  نوشته ها
  372
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: الماس های اُشو

  15مه
  همه چیزهایی که قابل تجربه اند،قابل توجیه نیستند و همه چیزهایی که قابل توجیه اند،قابل تجربه نیستند.

  All that can be experienced is not necessarily explainable,and all that can be explained is not necessarily experienceable.

 14. #14
  کاربرسایت مرداویز آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۱۵
  نوشته ها
  372
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: الماس های اُشو

  16مه

  اعتقادمانند گل های پلاستیکی است،که از دور به گل می ماند.اعتماد،گل سرخ واقعیاست؛گل سرخی ریشه دار که ریشه هایش در اعماق دل و در وجود تو لانه می کند.

  Leliefis like plastic flowers , which look like flowers from far away . trustis a real rose . it has roots , and roots go deep into your heart andinto your being.

 15. #15
  کاربرسایت مرداویز آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۱۵
  نوشته ها
  372
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: الماس های اُشو

  17مه

  مندورنمای کاملن جدیدی را عرضه می دارم:اینکه مردان و زنان با هم صمیمی ژرف،در رابطه ای عاشقانه،مکاشفه گرانه،به عنوان کل هایی سازمند و تشکلیافته،هر لحظه که بخواهند می توانند به هدف برسند.مرد و زن دو جزء از یککل هستند.

  I amintroducing a totally new vision , that men and women together in deepfriendship , in a loving , meditative relationship , as organic wholes, can reach the goal any moment they want . man and woman are two partsof one whole.

  سخنان دیگری از اُشو
  (اگرسعی کنی چیزی را بی عیب و نقص ارائه دهی،آن چیز همچنان نیمه کاره و ناقصباقی خواهد ماند و اگر آن را خود به خود به طور طبیعی انجام دهی،همیشهکامل ازآب درخواهد آمد.طبیعت کامل است و تلاش،ناقص و ابتر.بنابراین هرگاهبیش از حد پیوسته به کاری بپردازی،آن را خراب می کنی.)

 16. #16
  کاربرسایت مرداویز آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۷-۰۲-۱۵
  نوشته ها
  372
  سپاس ها
  0
  سپاس شده 0 در 0 پست

  Re: الماس های اُشو

  18مه

  واز دید من همانطور که مرد و زن نیمه های یک کل هستند،عشق و مکاشفه نیزچنین اند.مکاشفه مرد است؛عشق زن.ملاقات مکاشفه و عشق ملاقات مرد و زن استو در آن ملاقات،ما انسان متعالی و فرامادی را خلق می کنیم – که نه مرد استو نه زن.

  And to me ,just as man and woman are halves of one whole , so are love andmeditation . meditation is man , love is woman . in the meeting ofmeditation and love is the meeting of man and woman . And in thatmeeting , we creat the transcendental human being – which is neitherman nor woman .

  سخنان دیگری از اُشو
  احمقهای تمام عیاری وجود دارند که این ضرب المثل را در سراسر دنیا اشاعه دادهاند که «ذهن خالی لانه شیطان است». اینطور نیست! ذهن خالی مآوای خداست.

صفحه 1 از 4 1234 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •