من به آمار جهان مشكوكم
ورنه چرا قدم هایم به شماره ی میله ها می روند؟
و تناسب دست ها و ساتورها، دستارسلاخ را شاباش نمی کنند
من به آمار جهان مشكوكم
ورنه چرا با اين همه چشم
حقيقت به گُم راهِ جهان مي رود؟
و با اين همه دل
دوستي سرشماري نمي شود؟
آمار جهان مشكوك است
و آزادي به انحراف معيار حافظه ي جهان می رود
آمار جهان
زيگماي انسان ها را در آفريقا سياه می کند
من به آمار جهان لبخند نمي زنم
من به آمار "سيل" و" بم" و" سي چوان" و"سونامي" مشكوكم
من برادرانم را زير آمار ويرانه هاي زمين سرشماري مي كنم
و خواهرانم در جزيره هاي آشتي 10 درصد افزايش حقوق مي خواهند.
آمار جهان گرسنه است
و سفره ي " فائو(FAO)" بر نمودار نان، نان...ن...ا...ن
و سرانه ي انسانيم 20 درصد زير خط فقر فقیر است
اگر آمار جهان مشكوك نيست
پس چرا نفس هايم به شماره ي نمودار گور مي رسند؟
من با آمار جهان
"چو بيد بر سر ايمان خويش مي لرزم"

آمار جهان 100 درصد مشكوك است
ورنه چرا با اين همه چراغ

" گِرد شهر مي گرديم و انسانمان آرزو است".

-آمارِ شاخص ها...گلوله ها...جنگ ها ...جنگ ها-
و 1000 درصد طناب ها...

بياييد با هم

به آمار جهان مشكوك شويم
ورنه چرا با اين همه گوش
" يك نفر درآب فرياد مي زند و مي سپارد جان"

"من به آمار جهان مشكوكم

وگرنه با اين همه آدم

چرا آدمي تنهاست؟"


عليرضا ترنج- تهران / خرداد 1387

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]