در واقع مخخف یو پی اس unseasing power supply یا همان UPS است.(منابعتغذیه بدون وقفه) فرقی هم بین UPS و مدار برق اضطراری وجود نداره. شما کهبهتر میدونید فقط در نحوه ارسال برق تفاوت هست یکی میبینی با ژنراتور ویکی هم با مدارات الکترونیک.

UPS ها 2 مدل هستند.
1- یو پی اس های آن لاین on line
2- یو پس اس های آماده به کار
هرکدام از این ups ها ویژگی های خاص خودشنو دارن! یه مزایایی دارن و یهمعایبی مثلا ups های آن لاین این مزیت رو دارن که با قطع برق سیستم بابرای یک لحظه کوتاه هم از کار نمی افته! ولی عیبشو خراب شدن سریعتر باترینسبت به نوع آماده به کار است چون همیشه برق در مدار شارژرشون وجود داره.

اما نحوه محاسبه زمان کار کردن ups ها:

همنطورکه عرض کردم تنها عامل ساعت کار بیشتر ups باتری اون هست. می دانید کهباتری ها 2 مشخصه دارند( باتری های قابل شارژ) 1- ولت 2- آمپر ساعت! دقتکنید آمپر با آمپر ساعت فرق میکند!!!
هر چه آمپر ساعت بیشتر باشد جوابگویی به بار بیشتر است!

مثال:باتری های موجود در بازار 12 ولت- 7 آمپر ساعت هستند. پس اگر ups اییداشته باشیم که این باتری را داشته باشد توانی معادل84 وات ساعت به بارمیدهد :
یعنی باری که 84 وات مصرف کند ups بدون شک 1 ساعت آن را روشننگه خواهد داشت. اگر توان مصرفی بار 168 وات باشد یعنی 2 برابر, آن وقتups با این باتری نیم ساعت بار را فعال نگه میدارد. و به همین ترتیب.

حالبرای بالا بردن زمان فعال سازی بار ها با موازی کردن باتری ها آمپر ساعتباتری ها با هم جمع میشود یعنی با موازی کردن 2 باتری 12 ولت 7 آمپر ساعتیک باتری 12 ولت 14 آمپر ساعت داریم که توانی معادل 168 وات دارد.

برای همین است که در بانک ها یا ادارات انبوهی از باتری های 12 ولت ماشین رو با هم موازی میکند و یک انبار باتری درست میکنن.

Wh=V*Ah
ضمنایو پس اس ها توانایی اتصال بار های سلفی را به خود ندارند. یعنی اگر وصلبشون نشه بهتره!دلیل اون هم ایجاد اختلاف فاز در نمودار جریان و ولتاژخروجی هست. که این توان اکتیو رو پایین میاره.

برای خونه داشتنموتور برق باصرفه ترین است البته به سرطی که برای وسائل حساس محافظ هایولتاژ مناسب تهیه کنید. (معمولا قیمت بالایی هم دارند.سنترال كلابز