واقعا ما اگر از استعدادها و خلاقیتمون درست استفاده می کردیم!!!