واحدخبر mobile.ir : دو سال پیش، هنگامی که کمپانی اپل در میان تحسینهمگانگوشی آیفون را عرضه نمود، کمپانی پالم غافلگیر شد. در آن زمان اینکمپانیسانیویلی (سانیویل شهریست در ایالت کالیفرنیا) پیشرو در زمینه PDAو گوشیهای هوشمند، چنته پری برای دادن پاسخی محکم به آیفون نداشت.

اینک پالم در صدد است تا با ارائه گوشی [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]--یک گوشی 200 دلاری دارای صفحه نمایش لمسی و کیبرد کشویی که بسیاریناظرانآنرا نخستین گوشی قادر به رقابت شانه به شانه با گوشی iPhone 3G میدانند-- زمان از دست رفته را جبران نماید. پالم با زمانبندی ارائه Preبرایتاریخ 6 ژوئن (16 خرداد) یعنی درست دو روز پیش از آغاز کنفرانس جهانیتوسعهدهندگان اپل در سانفرانسیسکو -- جایی که انتظار می رود کمپانی اپلاز نسلبعدی گوشی آیفون رونمایی نماید -- تصمیم گرفته تا وارد این کارزارشود.

اینزمانبندی صحنه را برای رزمایشی میان نوآوران دره سیلیکون آماده میکند؛رقابتی که می تواند پالم را به بازار سریعاً در حال رشد گوشی هایهوشمندبازگردانده و یا حکم مرگ این کمپانی داشته باشد.

بنا به گفته جکگلد تحلیلگر گلد اسوشیتس «پالم ناچار به پیروزی در اینرقابت است. اگر گوشیPre برای آنان موفقیت به ارمغان نیاورد آنها شانسدیگری نخواهند داشت.»

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

خبرخوب این است که بررسی های اولیه در مورد Pre و سیستم عامل جدید آنیعنیWebOS که چندین سال است در دست ساخت است نشان از مطلوب بودن آنهادارد.ناظران، واسط کاربری شبه-آیفون پالم، مرورگر چند لمسی (multi-touch)اینگوشی و نیز مشخصات گوشی Pre را تقریباً همسنگ آیفون یافته اند.

اماآنها از قابلیت WebOS برای عملکرد چند وظیفه ای (multitask) ومجتمع سازیاطلاعات وب از چند منبع مختلف که به کاربران اجازه ترکیب نمودنآدرس هایتماس، تقویم و پیام ها را می دهد تمجید کرده اند. بنا به گفته جیگری پاردیتحلیلگر ارشد موبایل و بیسیم در شرکت Frost & Sullivan گوشیPalm Preدر این زمینه بهترین ها را از رقبای خود گلچین کرده و از آنهاپیش افتادهاست.

به گفته این تحلیلگر «آنها از رقبای خود پیشی گرفته اند. اگربتوانندتعداد زیادی از مردم و توسعه دهندگان را به خرید این گوشی و توسعهبرنامهها برای آن سوق دهند می توانند یک رقیب مطرح باشند.»

قمارزیادی بر روی پالم که هفت سه ماهه مالی متوالی ضرردهی را پشت سرگذاشته و72 درصد کاهش سود سهام را در سه ماهه نخست امسال گزارش دادهانجام شده است.هرچند سرمایه گذاران به نظر نسبت به Pre دلگرم هستند. قیمتسهام پالم که درماه دسامبر تا 1.42 دلار به ازای هر سهم کاهش یافته بوداینک بیش از 10دلار است.

پالم راه زیادی تا پیشی گرفتن از رقبا در پیش رو دارد.این کمپانی در سهماهه نخست تنها 482,000 گوشی بفروش رسانده و این درحالیست که در همین مدتکمپانی اپل 3.8 میلیون آیفون و کمپانی ریسرچ اینموشن 7.8 میلیون گوشی بلکبری بفروش رسانده است.

گوشی Pre چالش هایدیگری نیز پیش رو دارد که باید بر آنها فائق آید. در یکبررسی که در ماهمارس توسط Changewave از افرادی که قصد خرید گوشی هوشمنددر آینده نزدیک راداشتند انجام شد، تنها 4 درصد از پاسخ دهندگان در نظرداشتند که گوشی Preرا خریداری نمایند و این در حالیست که 37 درصد گفتندیکی از گوشی های بلکبری را خواهند خرید و 30 درصد نیزاظهار داشتند که درآینده گوشی آیفونخریداری می کنند. پالم گوشی Pre را بصورت انحصاری بااپراتور اسپرینت خواهدفروخت که رتبه سوم را در میان اپراتورهای ایالاتمتحده در اختیار داشته ودر صدد است تا بر دید منفی موجود نسبت به خدماتمشتری و قابلیت اطمینانشبکه خود فائق آید.

اثبات شایستگی ها

کوینپاکینگهام معاون ارشد ریاست اسپرینت در بخش محصولات و توسعهفناوری معتقداست که اسپرینت و پالم با گوشی Pre چیزهای بسیاری را بهاثبات خواهندرساند. او همچنین می گوید هر دوی این کمپانی ها در طی دو سالاخیر محصولاتو خدمات خود را توسعه داده اند و انتظار دارند گوشی Preبتواند این بهبودهارا به نمایش بگذارد.

پاکینگهام افزود: «این گوشی شهامت سازنده واپراتور را به بوته آزمایش میگذارد. شما باید از سطح اعتماد به نفس بالاییبرخوردار باشید که بر روی یکگوشی چنین ریسک بزرگی نمائید.»

ویافزود: «برای کاربران علاقه مند به وب که از شبکه های اجتماعی استفادهمیکنند و می خواهند چند اکانت را همزمان باز کرده و از عملکرد چند وظیفهایاستفاده کنند هیچ گوشی به خوبی گوشی Palm Pre در بازار وجود ندارد.»

بهنظر می رسد دوره به چالش کشاندن آیفون -- پادشاه دنیای گوشی هایهوشمندلمسی -- فرا رسیده است. هرچند برتری اپل بی درنگ مورد تهدید قرارنخواهدگرفت، اما گوشی Pre ریسک را به میزانی که دیگر گوشی ها قادر به آننبودهاند افزایش داده است.

چارلز گلوین تحلیلگر Forrester Researchمی گوید: «روی هم رفته از نظر نرمافزاری و کیفیت تجربه کاربری و تمامینکات جالب مرتبط با وب، گوشی Preویژگی های بسیار جذابی را داراست. با توجهبه آنچه من از این گوشی دیده امبه نظر می رسد که Pre نزدیک ترین رقیب گوشیآیفون باشد.»

در این میان اپل نیز بی کار نبوده است. بروز رسانیسیستم عامل iPhone 3.0برخی مواردی که Pre هنگام رونمایی اولیه در ژانویهبه آن مباهات می کرد راپوشش داده است. ویژگی هایی از قبیل cut و paste،پیام رسانی چند رسانه ایو سرویس push notification به نسخه 3.0 آیفون کهدر تابستان امسال عرضه میشود اضافه شده است.

شایعه است که کمپانیاپل در حال آماده سازی یک یا چند مدل جدید آیفون باویژگیهای سخت افزاریبیشتر و احتمالاً قیمت بالاتر است تا در کنفرانسجهانی توسعه دهندگان ازآنها رونمایی نماید.

حاکم فعلی بازار

ناتالیکریس سخنگوی اپل حاضر به اظهار نظر در مورد تغییرات سخت افزاریآیفون نشدولی اظهار داشت که کمپانی اپل هم اکنون در جایگاه شایسته ایقرار دارد.

اواظهار داشت: «از زمان عرضه گوشی آیفون تا کنون ما بیش از 21 میلیوننسخهاین گوشی را به فروش رسانده ایم و این در حالیست که در سه ماهه قبلیشاهدفروشی به میزان دو برابر بوده ایم. ما در نظر داریم تا در تابستانامسال یکنسخه کاملاً بروز شده از نرم افزار این گوشی -- یعنی iPhone OS3.0 -- رابا بیش از 100 ویژگی جدید معرفی نمائیم.»

یک مزیت اصلی اپل فروشگاهبرنامه های آیفون (App Store) است؛ بازاریبا بیش از 35,000 برنامه کاربردیکه کاربرد و محبوبیت آیفون را گسترش دادهاست. پالم نیز App Catalog راارائه خواهد نمود اما این کار مستلزم متقاعدنمودن توسعه دهندگان و برنامهنویسان سیستم عامل پالم به برنامه نویسیبرای بستر جدید پالم به نام WebOSاست؛ کاری دشوار چرا که آیفون پیش ازاین بازار را قبضه کرده است.

پالمبه منظور آسان سازی برنامه نویسی برای توسعه دهندگانی که می خواهندبرایاین سیستم عامل برنامه نویسی نمایند از زبان های متداول وب مانندHTML، CSSو XML که برنامه نویسان وب با آنها آشنایی دارند استفاده کردهاست. کمپانیپالم اعلام نموده است که یک برنامه شبیه ساز برای گوشی Preعرضه خواهد شدکه به کاربران امکان اجرای نرم افزارهای قدیمی پالم مربوطبه وسایل دیگر راخواهد داد.

تام کنراد رئیس فناوری کمپانی Pandora -- فراهم آورندهرادیوی اینترنتی --که مشغول ساخت برنامه ای برای Pre است می گوید که پالمکار خود را، ازتوسعه ابزارها گرفته تا سخت افزار و نرم افزار، به خوبیانجام داده است.

او اظهار داشت: «از نظر من Pre نخستین گوشی پس ازآیفون است که مطابققاعده صحیحی پیش رفته. سخت افزار آن بسیار درخور تحسینبوده و عالی به نظرمی رسد. این گوشی همچنین از سیستم عامل بسیار خوبیبرخوردار است که تجربهکاربری فوق العاده ای را به ارمغان می آورد.»

منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] به نقل از SFGate