آيتالله بيات در ديدار شاخه روحانيون ستاد مهندس موسوي:

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


قلم
- اعضای شاخه روحانیون ستاد مرکزی مهندس میرحسین موسوی، ظهر جمعه یکمخرداد ماه، ضمن حضور در دفتر آیت الله العظمی اسدالله بیات زنجانی، با ویدیدار و گفتگو کردند.

به گزارش قلم نیوز، آیتالله بیات در ایندیدار با ابراز خرسندی از فعالیت روحانیون در ستاد شاگرد امام(ره)، اظهارکرد: شاید در بین دوستان، کمتر کسی نوع ارتباط و رفاقت من با مهندس موسویرا بداند ولی بد نیست این را بدانید که ارتباط من با ایشان مربوط به امروزو دیروز نیست و خود ایشان هم این موضوع را میداند.
وی افزود: بنده آندفاعی که از ایشان در مجلس کردهام را جزیی از افتخارات خود میدانم چراکه در آن شرایط ایشان را مدیری لایق، متعهد و نماد تفکر اجرایی امام(ره)میدانستم کما این که اکنون نیز بر همین اعتقاد هستم.
آیتالله بیاتادامه داد: این که شما فعالیت برای یکی از این دو بزرگوار منتسب به جریاناصلاحات را انتخاب کردهاید، مرا موظف به تقدیر و تشکر از شما میکند واین بشارت را هم میدهم که روزی در آینده نزدیک، برای پیروزی یکی از ایندو بزرگوار، به یکدیگر تبریک خواهیم گفت.
وی همچنین گفت: من به دوستانآقای کروبی هم عرض کردم و به شما هم تاکید میکنم که امروز هر دو عزیزی کهبه عنوان کاندیدای این جریان مطرح شدند، فرزندان فکری و معنوی امام هستندو برای این که ما به فکر و اندیشه آن بزرگوار بازگردیم باید یکی از این دونفر سکان قوه مجریه را به عهده بگیرد، چرا که به طور حتم کشور ما در هیچدورهای از دوران بعد از پیروزی انقلاب به اندازه این دوره اخیر، از فکرو اندیشه آن بزرگوار(ره) فاصله نگرفته بود.
آیتالله بیات ضمن تاکید برضرورت تقویت هر دو کاندیدای اصلاح طلب و پرهیز از تخریب، خاطرنشان کرد:تخریب هر کدام از این دو نامزد چه از سوی دوستان باشد و چه از سوی مخالفانگناهی نابخشودنی است.
وی در مورد گفتههایی مبنی بر انصراف یکی از دوکاندیدا به نفع دیگری تصریح کرد: در شرایط فعلی کنار کشیدن هیچ یک از ایندو بزرگوار را به صلاح ندانسته بلکه به ضرر جریان میدانم و این موضوع راهدف اصلی مخالفان برداشت میکنم چرا که با کمال تاسف آنها، به واسطه قدرتمالی و تبلیغاتی که در دست دارند منتظر این اتفاق هستند تا تخریبهایسازمان یافته خود را بر روی یکی از این دو متمرکز کنند.
آیتالله بیاتافزود: آن چیزی که باعث انشقاق در جبهه مخالفان خواهد شد، استفاده از دوتریبون برای خنثی کردن فعالیتهای آنان است. البته ممکن است در لحظاتپایانی شرایط به شکلی پیش آید که صلاح در اجماع باشد و در این صورت من همتلاش خود را برای این موضوع خواهم کرد ولی باید تاکید کنم که در شرایطفعلی انصراف هیچکدام از این دو نفر را صحیح نمیدانم.
وی در پایانتصریح کرد: من به همان اندازهای که از پیروزی آقای کروبی خوشحال میشوم،از پیروزی آقای مهندس موسوی خوشحال خواهم شد و هر دو این بزرگواران رابرای اداره کشور لایق میدانم و مطمئن هستم که در صورت پیروزی هر یک ازاینها به واسطه شناختی که از ایشان دارم، کشور به سمت و سوی آبادانی،سربلندی و حل شدن معضلات اقتصادی، مدیریتی و فرهنگی که امام بزرگوار(ره)هم به دنبال آن بود، خواهد رفت.

قلم