پخش برنامه های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران از شبکه های تلویزیونی این کشور از جمعه اول خرداد آغاز می شود.

براساس برنامه اعلام شده، هر نامزد انتخاباتی دو مستند ۳۰ دقیقه ای از شبکهاول، یک برنامه گفتگوی ویژه خبری از شبکه دو، سه مناظره ۹۰ دقیقه ای ازشبکه سه، یک پرسش و پاسخ یک ساعته با کارشناسان از شبکه چهار، یک برنامه۴۵ دقیقه ای به نام "با دوربین" از شبکه یک، یک گفتگوی ۳۰ دقیقه ای ازشبکه خبر، یک برنامه یک ساعته پاسخ به پرسش های ایرانیان خارج از کشور ویک مستند نیم ساعته از شبکه جام جم خواهد داشت.

به این ترتیب هرنامزد در مجموع به مدت چهار ساعت در شبکه های داخلی و یک ساعت و نیم درشبکه جام جم (برای خارج از کشور) به صورت انفرادی حضور خواهد داشت و چهارساعت و نیم هم در مناظره ها حاضر خواهد بود.

نخستین برنامه تبلیغاتانتخاباتی که روز جمعه اول خرداد پخش می شود، برنامه ۴۵ دقیقه ای "بادوربین شبکه یک" است که به میرحسین موسوی اختصاص دارد.

نخستین مناظره را مهدی کروبی و محسن رضایی روز ۱۲ خرداد برگزار می کنند.

آخرینروز پخش برنامه های تلویزیونی روز ۱۹ خرداد خواهد بود که چهار نامزدانتخاباتی در چهار شبکه مختلف، چهار برنامه گوناگون خواهند داشت.

ستاد 'راه سوم' در حمایت از محسن رضایی تشکیل شد
گروهی از حامیان محسن رضایی ستادی انتخاباتی به نام ستاد 'راه سوم' تشکیل داده اند.

این ستاد در اطلاعیه اعلام موجودیت خود، هشدار داده است که ایران با بی برنامگی و عدم انسجام در مدیریت کلان مواجه است.

ستاد'راه سوم' راه حل این مشکل را انتخاب دولتمردی می داند که تنش ها ومنازعات بین المللی علیه ایران را کاهش دهد و تلاش خود را بر تحقق سند چشمانداز بیست ساله ایران و افزایش شأن و منزلت افراد، "با در نظر گرفتنامنیت ملی و حقوق و آزادی های سیاسی" متمرکز کند.

این ستاد می گوید که حضور آقای رضایی در انتخابات "نافی تلاش هیچ یک از کاندیداها نیست".

عسگراولادی: نباید انتخابات صحنه مبارزه حق و باطل شود
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری می گوید: "هر نامزدی رأی بیاورد رئیس جمهوری ما است و باید بتوانیم با او همکاری کنیم".

حبیبالله عسگراولادی امروز در نهمین مجمع عمومی حزب موتلفه اسلامی گفت که صحنهرقابت های انتخاباتی نباید به مبارزه بین حق و باطل تبدیل شود.

اواز "برخی رسانه ها" انتقاد کرد که رقابت ها را به میدان جنگ بدل کرده اندو گفت: "این که نامزدها تحت تأثیر طرفدارانشان در وضعی قرار گیرند که منجربه از بین رفتن انسجام بعد از انتخابات شود، درست نیست".

جبهه پیروان خط امام و رهبری که آقای عسگراولادی دبیرکلی آن را به عهده دارد، از نامزدی محمود احمدی نژاد حمایت کرده است.

آقای عسگراولادی گفت: "باید طوری عمل کنیم که اگر مردم به نامزدی دیگر رأی دادند، بتوانیم با آن نامزد کار کنیم".

موسوی پنجاه هزار ناظر به شعبه های رأی گیری می فرستد
مسئولکمیته صیانت از آرای ستاد میرحسین موسوی گفته است که این ستاد برای نظارتبر کار رأی گیری و شمارش آرا در ۴۸ هزار صندوق انتخابات ریاست جمهوریایران، ۵۰ هزار نماینده تعیین می کند.

علی اکبر محتشمی پور گفتهاست: "آقای موسوی برای هر صندوق یک نماینده ویژه دارد و این نمایندگان باوظایف خود آشنا شده اند و آموزش دیده اند و هرگونه تقلب و تخلفی را گزارشخواهند کرد".

او گفت که با "دستگاه های مربوطه" اتمام حجت شده استو هشدار داد: "اگر جلوی تخلفاتی را که ناظران ما گزارش می کنند نگیرند،موضوع را با رسانه ها در میان می گذاریم".

آقای محتشمی پور افزود: "این بار با هیچ کس شوخی نداریم و اجازه نمی دهیم سرنوشت کشور را یک گروه مخفی در اختیار بگیرد و تغییر دهد".

وزارتکشور و شورای نگهبان که کار برگزاری انتخابات و نظارت بر آن را به عهدهدارند، با تشکیل "کمیته صیانت از آرا" مخالفت کرده اند، اما حضورنمایندگان نامزدها بر سر صندوق های رأی را مطابق قانون مجاز می دانند.

bbc