رنگينكمان آتش


اين رنگينكمان همانند رنگينكمانهاي معمولي نيست، رنگينكمان آتش (circumhorizontal arc ) در اثر عبور نور از بلورهاي يخ شش وجهي تشكيل دهنده ابر سيروس رخ ميدهد. در ضمن خورشيد بايد در ارتفاع بالايي از آسمان ،یعنی حدود 58 درجه بالاي افق باشد.این پدیده هنگامی که خورشید در زاویه 68 درجه نسبت به افق قرار می گیرد ، به حداکثر شدت خود می رسد.اگر در تابستان به کشورهایی که در ناحیه جنوبی کره زمین واقعند سفر کنید، شانس دیدن این پدیده را خواهید یافت.در کشورهای شمالی یا غربی همواره خورشید پایینتر از 58 درجه قرار دارد به همین خاطر وقوع این پدیده تقریباً غیرممکن است.
منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]