بزرگترين برج خورشيدي جهان مورد بهره برداري قرار گرفت


بزرگترين برج و نيروگاه حرارتي خورشيدي جهان كه از بيش از هزار و 200 آينه در اطراف يك ساختمان 54 طبقه تشكيل شده است در اسپانيا مورد بهره برداري قرار گرفت.به گزارش خبرگزاري مهر ، اين برج كه توسط دانشمندان اسپانيايي شركتي به نام آبنگوا ابداع شده است توانايي توليد بيش از 20 مگاوات انرژي را داشته كه اين ميزان براي تامين انرژي 10هزار منزل مسكوني كافي خواهد بود.

تمركز تكنولوژيهاي حرارتي خورشيدي از دهه هاي گذشته در بيابانهاي اسپانيا و جنوب غرب آمريكا با هدف كاهش ميزان وابستگي به سوختهاي فسيلي آغاز شده است. يك نيروگاه حرارتي خورشيدي الكتريسيته را با استفاده از روشي مشابه نيروگاه هاي سوختهاي فسيلي و يا انرژي هسته اي توليد مي كند. در واقع بيش از 80 درصد از الكتريسيته جهان به واسطه ايجاد حرارت دادن به آب و توليد بخار به منظور به حركت درآوردن توربينها توليد مي شود.

در يك برج حرارتي خورشيدي حرارت مورد نياز از دامنه آينه هاي موجود در اطراف برج تهيه شده و به گيرنده اي بر فراز برج متمركز مي شود. در برج حرارتي خورشيدي PS 20 هر يك از آينه ها وسعتي برابر 120متر مربع دارند و در كل محدوده اي با وسعت 155 هزار متر مربع از آينه ها را تشكيل مي دهند.

هر يك از آينه ها خورشيد را در تمامي طول روز و از دو محور دنبال كرده و تابشهاي آن را بر روي گيرنده اين برج 162 متري متمركز مي كند. اين گيرنده 92 درصد از نور دريافت شده را به بخار تبديل كرده و به توربيني در انتهاي برج منتقل مي كند.


اسپانيا از برجي مشابه با نام PS 10 نيز برخوردار است كه از نظر بزرگي در رتبه دوم و از نظر تجاري در مقام اول جهان قرار دارد. PS 10 از 624 آينه در اطراف برجي 115 متري تشكيل شده و قادر به توليد 10 مگاوات انرژي است. اين برج قسمتي از پروژه اي در دست تكميل است كه تا سال 2013 قصد دارد ميزان توليد انرژي را در آن به 300 مگاوات برساند. پس از تكميل اين برج بالغ بر 800 هكتار از زمينهاي اطراف را پوشش داده و انرژي 240 هزار خانه مسكوني را تامين خواهد كرد.

بر اساس گزارش گيزمگ، اسپانيا با بهره برداري از برج PS 20 با گنجايش انرژي بيش از 3 هزار مگاوات به رقابت با برج حرارتي خورشيدي آلمان كه توانايي توليد 4 هزار مگاوات انرژي را دارد پرداخته است. اسپانيا علاوه بر فعاليتهاي خورشيدي، در حال حاضر و با داشتن 16 هزار و 740 مگاوات گنجايش انرژي باد در صنعت توليد انرژي بادي پس از آمريكا و آلمان در مقام سوم جهان قرار گرفته است.