به اطلاع عزيزان شهرياري برسانم كه جناب اقاي مير حسين موسوي از ساعت 17:30امروز شنبه 26 ارديبهشت 88به مدت يك ساعت مهمان مردم شهريار مي باشد .
مكان سخنراني :
شهريار خ وليعصر ميدان امام خميني (ره) مسجد حاج حسن شهريار