*

برای دفاع در مقابل انتقادی که از تو میکنند وقت تلف نکن

*

از افراد منفی دوری کن

*


به بهانه این که پولی برای فرزندانت به ارث بگذاری ناخن شکنی نکن

*
شرافتمند باش

*

از این که به دیگران بگویی چه طور کاری را انجام می دهند , اجتناب کنو در عوض به آنها بگ. چه

*

کاری باید انجام بگیرد. خواهی دید که آنها با راه حلهای خلاقشان تو را شگفت زده خواهند کرد

*

تمیز و آراسته باش

*

هرگزاز به دست آوردن آن چه حقیقتا می خواهی ناامید نشو. کسی که آرزوهای بزرگدارد بسیار قوی تر از کسی است که فقط واقعیت ها را در دست دارد

*

یادت نرود بالاترین نیاز عاطفی هر کس , مورد تحسین واقع شدن است

*

فرزندانت را ترغیب کن بعد از سن شانزده سالگی , کاری نیمه وقت پیدا کنند

*
vمتنی را که باید امضا کنی به دقت بخوان . یادت باشد که معمولا امضای بزرگ علامت دادن و امضای کوچک علامت گرفتن چیزی است

*
به دیگران فرصتی دوباره بده, اما نه سه باره

*
هرگز در هنگام خشم دست به عمل نزن

*
چیزهای کم اهمیت را تشخیص بده و سپس انها را نادیده بگیر

*
وضع و حالت خوبی داشته باش. هنرمند و با اعتماد به نفس وارد اتاق شو

*
هر کجا به پیش داروری و تبعیض برخوردی با آن مبارزه کن

*
از هر چه داری استفاده کن و نگذار در اثر بلا استفاده ماندن بپوسد

*
عاشق پیشه باش

*

بگذار دیگران بفهمند در چه مورد ایستادگی می کنی و در چه مورد استادگی نخواهی کرد


*

پیش از یافتن شغل تازه از شغلت استعفا نکن.

*

هرگز از کسی که چک حقوقت را امضا می کند انتقاد نکن. اگر از کارت راضی نیستیاستعفا کن

*

به طرز ارضا نشدنی ای کنجکاو باش. از کلمه های چرا زیاد استفاده کن

*

مردم را به قدرت قلبش اشان اندازه بگیر. نه به قدرت حساب بانگی شان

*

یاد بگیر چکه لوله آب دستشویی را تعمیر کنی

*

بهترین دوست همسرت باش

*
نگران نباش که مبادا نتوانی بهترین چیزها را به فرزندانت بدهی.بهترین آن چه را می توانی به آنها بده

*

شیر کم چربی بنوش

*

گوشت قرمز کم بخور

*

کیفیت یک محله از روی رفتار مردمی که در آن زندگی می کنند بسنج

*

نمک کم بخور

*

به کسی قبطه نخور

*

برای همه موجودات زنده احترام قائل باش

*

اتومبیلی را که امانت گرفته ای با باک پر پس بده

*

کاری را انتخاب کن که با ارزش های تو هماهنگی داشته باشد

*
هر کاری از دستت بر می آید برای کار فرمایت انجام بده . این یکی از بهترین سرمایه گذاری های عمرت خواهد بودمنبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]