آیـاتا کنون از خود سوال کرده اید که هدف شما در زندگی چیـست؟ بـرای چـه بـهایـــن دنیا آمده اید؟ شما تنها برای شـاد زیستن به این دنیا قدم نهادهاید و سرنوشت شــمـا چیزی جز سعادتمندی و شادکامی نیست. شاید فکر کنیدچـنـیـن اتـفـــاقی فقط در افسانه ها رخ می دهـد و فــقــط شاهزاده هایفیلم های والت دیزنی زندگی سراسر شاد و به دور از هر گونه غم و غصـه ایدارنــد. اما اگر این روزها زیــاد تـلویزیون نگاه کنید متوجه می شوید کههمه چیز با یـک تــحول شگرف امکان پذیر خواهد بود. یک تغییر فقط و فــقــطدر راه رسیـــدن بـــــه خوشحالی. البته این تغییر تا حــــدودی بــاتــغیــیراتی که در فیلم های تلویزیونی اتفاق می افتد، متفاوت است. زیراتنها یک تغییر فیزیکی نیست. بلکه احساسات و عواطف و روح شما را نیز در برمی گیرد. تغییر فیزیکی تنها شامل جسم شما می شود. مربوط به بدن و چیزهاییاست که شما قادر به دیدن آنها هستید. اما بهزیستی عاطفی باعث ایجاد شادیحقیقی در اعماق وجود شما می شود و بهزیستی روحی باعث برقراری ارتباط بینشما و خود واقعی تان می شود. سبب میشود تا شما هر چه بیشتر به الهه معصوموجودی خود نزدیک شوید. در اینجا سه راه برای رسیدن به شادکامی بیان شدهاست:

1- برای جسم و محیط اطراف خود احترام قائل باشید: فضایی که درآن زندگی می کنید، مثل: منزل، محل کار، حیات خانه و حتی اتومبیل شخصیتانانعکاسی از درون شما است. این مکانها را با وسایلی که از نگاه کردن واستفاده از آنها لذت می برید: کارهای هنری، گل های طبیعی و .... همچنینوسایلی که شما را به یاد خاطرات خوش ایام گذشته می اندازند: قاب عکس، کادوو... پر کنید. البته سعی کنید اطراف خود را خیلی هم شلوغ نکنید تا انرژیمثبت همیشه بتواند در اطراف شما به گردش درآید و در نهایت به درونتان نفوذکند. استفاده از یک چنین چیدمانی همه چیز را در دسترس شما قرار می دهد وهیچ گونه به هم ریختگی وجود ندارد تا شما را از پرداختن به مسایل مهمبازدارد.

از توجه به بدن خود غافل نباشید. از غذاهای مقوی استفادهکنید و ورزش کردن را نیز فراموش نکنید. انجام تمرین های ورزشی باید بهصورت جزء لاینفک زندگی روزمره شما در آید. حتما لازم نیست برای آن یکبرنامه ریزی طولانی مدت داشته باشید، تنها میتواند به سادگی بالا رفتن ازپله های خانه، باغبانی کردن، قدم زدن و یا حتی بازی کردن با بچه ها باشد.البته اگر بتوانید زمانی را برای رفتن به باشگاه ورزشی در برنامه روزانهخود بگنجانید، کار بی نظیری انجام داده اید. برای ایجاد انگیزه هم میتوانید این کار را با همکاری یکی از دوستان یا همکاران شروع کنید و یا ازمربی بدن سازی کمک بگیرید.

2- به عواطف و احساست خود دامن دهید:احساسات بخش جدا نشدنی وجود شما هستند. شما همواره باید نسبت به آنهاقدردان باشید و در پروراندن آنها از هیچ تلاشی مضایقه نکنید. البته اینبدان معنا نیست که در راه رسیدن به شادکامی احساسات منفی خود را مدفونکنید. اگر شما احساسات منفی خود را درک نکنید صرفا باعث طولانی تر گشتن وعمیق تر شدن آنها می شوید. برای اینکه از شر آنها خلاص شوید باید با آنهاروبه رو شوید. کارهایی را انجام دهید که باعث ایجاد احساس لذت در شما میشوند. وقت خود را با افرادی صرف کنید که از صمیم قلب دوستشان دارید، رقص وپایکوبی کنید و مشکلات خود را با دوستانتان در میان بگذارید. رسیدن بهخوشحالی کار آسانی است ، فقط باید با تمام وجود آنرا بخواهید. عده ای باخوردن بستنی شکلاتی مورد علاقه شان شاد می گردند، چرا شما نباید جزء ایندسته از افراد باشید. اگر برای رسیدن به شادی، لازم است تا در کاری زیادهروی کنید، پس منتظر چه هستید؟ همین حالا شروع کنید. انجام این کار یک باردر سال کاملا منطقی به نظر میرسد. به خود اجازه دهید تا در چیزهایی که شمارا خوشحال میکنند غوطه ور شوید. به خود بقبولانید که استحقاقش را داریدحال چه مسئله مالی باشد چه زمانی و چه خوراکی. به دور از هرگونه احساسگناه، مطابق میل درونی خود عمل کنید.پرورش احساسات، وجود شما را شادتر،بخشنده تر و دوست داشتنی تر میسازد.

3- با الهه وجود خود ارتباطبرقرار کنید: همه ما در مورد "شم زنانه" افراد چیزهایی شنیده ایم. حقیقتاالهه وجودی چیست و چگونه می تواند شما را در شاد زیستن یاری کند؟ این الهههمان صدای درونتان است که شما را به سمت خود فرا می خواند. او با شما صحبتمیکند: " این شغل را قبول کن؛ با اون آدم ارتباط برقرار نکن؛ از اون طرفبرو و ...". همیشه از شما محافظت میکند و در موارد زیادی زندگی شما را ازخطر نابودی نجات می دهد. آیا این مسائل باعث ایجاد شادی در شما نمی شوند؟او به شما اجازه می دهد که بدانید و بدون اینکه در مورد برخی مطالبفکرکنید اطلاعات دقیق و بی نظیری در اختیار شما قرار می دهد.
متاسفانهدرجهان مدرن امروزی ما نیاموختیم که چگونه میتوانیم بینش خود را نسبت بهمسائل پیرامون خود افزایش دهیم. همانطورکه اگر عضلات بدن تحرک نداشتهباشند از کار خواهند افتاد، اگر روح شما نیز پرورش نیابد ، بینش خود را ازدست خواهد داد. راههای متفاوتی برای برقراری ارتباط با الهه درونی تانوجود دارد. آسان ترین راه، انجام دادن حرکات مدی تیشن (مراغبه) است. اینحرکات برای افراد مختلف متفاوت است. همه ملزم نیستند که چهار زانوبنشینند، عود روشن کنند و زیر لب ورد بخوانند. برای رسیدن به آرامش میتوانید در یک پارک قدم بزنید، درست تنفس کنید و یا به یک موسیقی آرام بخشگوش فرا دهید. هر کاری که دریای متلاطم ذهن شما را آرام سازد و باعث ایجادبرقراری ارتباط با خود حقیقی تان شود، مدی تیشن به حساب می آید.

رویاین مطلب تمرکز کنید و تمام وجودتان ، جسم، احساسات و روح خود را پرورشدهید. این کار از شما انسانی سالم تر و شادتر می سازد. پس همین حالا راهبیفتید و در جعبه شکلاتهای خود را باز کنید و هر کدام را بیشتر دوست داریدبردارید و به دهان خود بگذارید تا شیرینی آن تمام وجود شما را در بر گیرد؛فقط بعد از آن پیاده روی فراموش نشود.


منبع:زن روز