اگر تا به حال میل به آواز خواندن به شما دست داده است—چه زیر دوش حمام،چه در اتومبیل، یا شاید هم در مهمانی که هیچکس را آنجا نمی شناختید—بایدباآغوش باز پذیرای آن باشید. این هنر باستانی نه تنها حس خوبی به آدم میدهد، بلکه می تواند سلامتیتان را هم تقویت کند، احساس درد و ناراحتیتان رابرطرف کند و حتی عمرتان را طولانی تر کند.

اگر از صدایتان به جزصحبت کردن، برای آواز خواندن هم استفاده کنید، فواید بسیار زیادی نصیبتانمی شود. سوزانا هانسر، رئیس دپارتمان موسیقی درمانی در دانشگاه موسیقیبرکلی، می گوید، "وقتی به جای حرف زدن، آواز می خوانید، در صدایتان آهنگ،موسیقی و اوج و حزیز دارد که باعث می شود بتوانید خود را عمیق تر بیانکنید. ازآنجا که خواندن عملی درونی است (که به بدن ما مربوط می شود)مطمئناً تغییراتی را در جسممان پدید می آورد."

آواز خواندن استرس و درد را کاهش می دهد

براساسگفته های پاتریشیا پرستون رابرتز، یک متخصص موسیقی درمانی در شهر نیویورک،تحقیقات ومطالعات ثابت کرده است که آواز خواندن موجب پایین آوردن ضربانقلب، فشار خون، و استرس می شود. او از آواز برای کمک به بیمارانی که ازانواع مختلف بیماری ها و مشکلات روحی و فیزیکی رنج می برند، استفاده میکند.

او می گوید، "برخی افرادی که دچار آسیب های روانی شده اندگاهی اوقات دوست دارند بدن فیزیکیشان را ترک کنند. به نظر می رسد که آوازخواندن خیلی از راه های عصبی که درد از آن عبور می کند را می بندد."

آواز خواندن برای سالخورده ها

بهنظر می رسد که آواز خواندن، مخصوصاً به صورت دسته جمعی، فواید بسیار زیادیرا برای افراد سالخورده به همراه دارد. در تحقیقی که برای بررسی تاثیرآواز خواندن بر سلامت افراد 55 سال و بالاتر انجام گرفت، در مدرسه موسیقیدر واشنگتن، یک گروه آوازخوانی مخصوص سالخورده ها شکل گرفت.

افرادسالخورده ای که در این گروه آواز شرکت داشتند (به همراه سالخورده هایدیگری که در گروه های نویسندگی و نقاشی شرکت داشتند) درمقایسه با افرادیکه در گروه کنترل بودند، پیشرفت بسیار قابل ملاحظه ای در وضعیت سلامتی خودداشتند. ازجمله پیشرفتهای آنها، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- 30 مرتبه ویزیت دکتر کمتر

- مشکلات بینایی کمتر

- بروز افسردگی کمتر

- نیاز کمتر به دارو

- افتادن ها و سایر آسیب دیدگی های کمتر

حتیمحقق اصلی این تحقیق، دکتر کوهن، رئیس مرکز پیری و سلامتی در دانشگاه جورجواشنگتن، هم از تاثیرات شگرفی که تحقیق به اثبات رساند، متعجب بود. او دراین رابطه می گوید، "تعجب من به خاطر این نیست که آواز خواندن عملی فایدهبخش است، تعجبم از شدت تاثیر آن بر وضعیت سلامت شرکت کننده است. سن متوسطاین شرکت کننده ها 80 سال بود. این سن همانطور که می دانید بالاتر ازسنقابل انتظار است، بنابراین اگر بخواهیم واقعبینانه نگاه کنیم، اگر قرارباشد تاثیری ایجاد شود، انتظار ما این خواهد بود که مرگ و میر گروه شرکتکننده نسبت به گروه کنترل کمتر بوده اشد. اینگه پیشرفت وضعیت سلامتی آنهاتا این حد زیاد بوده مایه تعجب است."

خود شرکت کننده ها هم پیشرفت هایی را در وضعیت سلامتی خود مشاهده کردند که از قرار زیر است:

- داشتن احساسی بهتر هم در زندگی روزمره و هم هنگاه آواز خواندن

- ارتقاء کیفیت صدای عادیشان

- پیر نشدن تن صدای صحبت کردنشان

- تنفس آسانتر

- فرم بدنی بهتر


آواز خواندن و بیماری آلزایمر

دکتراسمیت از انجمن آلزایمر که می خواست بیشتر روی تاثیر آواز خواندن بر داشتناحساس بهتر تحقیق کند، گروه آوازی برای افراد مبتلا به جنون، مشکلاتحافظه و بیماری آلزایمر، برپا کرد.

او در این رابطه می گوید، "مابا اشتیاق و علاقه زیادی کار گروه را دنبال می کردیم. خانواده ها باوردارند که این گروه زندگی آنها را بهتر کرده و به طریقی باعث شده که افرادحال بهتری داشته باشند و بیشتر عمر کنند."

کلیو بالارد، رئیستحقیقات انجمن آلزایمر می گوید، "قسمت هایی از مغز که با حرف زدن عمل میکند متفاوت از قسمتی است که روی موسیقی پردازش می کند که آن قسمتی است کهاین امکان را فراهم می کند که حتی افرادیکه قادر به حرف زدن نیستند همبتوانند از موسیقی لذت ببرند. مردم از انجام کارهای گروهی لذت می برند وشواهد زیادی وجود دارد که ثابت می کند فعالیت اجتماعی برای افراد مبتلا بهزوال عقل مفید است."

مربی آواز، لیز مک ناتن در این زمینه می گوید،"این جلسات تاثیرات مفیدی بر قدرت شناخت، توانایی های فیزیکی و احساسیشرکت کننده ها داشته است. به نظر می رسد که موسیقی توانایی دست یافتن بهکلمات را دارد. موسیقی آنقدر قدرتمند است که حتی افرادیکه توانایی حرف زدنخود را از دست داده اند هم می توانند به آوازها و اشعار آن دست پیدا کنند."

آواز خواندن سیستم ایمنی و سلامت عمومی بدن را ارتقاء می دهد

تحقیقاتمختفی نشان داده است که آواز خواندن می تواند سیستم ایمنی بدن را هم تقویتکند. تحقیقی که در دانشگاه فرانکفورت در آلمان انجام گرفت، نشان داد کهمقدار هموگلوبین A و کورتیزول—نمادهای تقویت سیستم ایمنی-- اعضای یک گروهآواز بعد از خواندن یکی از آوازهای موتزارت، بالا رفته است. فقط گوش دادنبه موسیقی به تنهایی این تاثیر را به دنبال ندارد.

در تحقیق دیگری،اعضای یک گروه آواز، پرسشنامه هایی را برای گزارش واکنش های فیزیکی وروانی خود به آواز خواندن پر کردند. این افراد اینطور گزارش کردند:

- تقویت ظرفیت ریه

- انرژی بالاتر

- تسکین آسم

- فرم بدنی بهتر

- قویت حس ریلکسیشن و اوضع و احوال روحی و اعتماد به نفس


آواز خواندن و هنر بعنوان یک روش درمانی پذیرفته شده است

اینروزها در سراسر جهان، انواع و اقسام هنرها بعنوان روش های درمانی شناختهشده اند. درواقع، در تحقیقی که توسط انجمن هنر در سلامت در امریکا انجامگرفت، مشخص شد که 68 درصد از بیمارستان های تحت تحقیق درمیان روش هایدرمانی خود از هنردرمانی نیز استفاده می کنند.

ناجویکوف، رئیس اینانجمن میگوید، "هنر به بیمارستان ها کمک کرده است که تسهیلات خود راانسانی تر کنند. این یک ارتباط اجتماعی وب به حساب می آید و احساس بیمارانرا نسبت به بهبودی خود، تقویت می کند. این روش ها واقعاً رضایت بیماران رااز نحوه درمان خود چندبرابر می کند."

اگر می خواهید داوطلب باشید، آواز خواندن در بیمارستان شروع بدی نیست—نه فقط برای بیماران، برای خودتان هم

سايت تفريحي ميعادگاه

منبع:مردمان