معروف است ادیسون بسیار سخت کوش و فعال بود. به طوری که گاهی 16 ساعت ازشبانه روز را در آزمایشگاه خود صرف مطالعه و تحقیق و انجام آزمایشهایعلمی میکرده و در برابر این سؤال که آیا از این همه فعالیت خستهنمیشود؟! گفته است: که من 16 ساعت کار نمیکنم، بلکه 16 ساعت در حالتفریح هستم.

ما اهداف خود را در قالب کار و شغلی که برمیگزینیم،دنبال میکنیم. هدف و شغلی که انتخاب میشود باید باعث برآورده شدنعمیقترین نیازهای درونی و کسب بالاترین درجات شادمانی گردد. به کاریمشغول شوید که به آن علاقه دارید یا به آنچه تاکنون مشغولید علاقمند شوید.هیچ دستورالعملی مانند این، موفقیت شما را در زندگی تضمین نخواهد کرد.

دربسیاری از اوقات در محیط کار خسته میشیم. اکثر اوقات اینه که به کاری کهداریم انجام میدیم علاقهای نداریم. به خاطر همین حتی موفق نمیشیمکارمون رو به درستی انجام بدیم. میشه یک کاری کرد. به قول جبران خلیلجبران:

و اکنون به تو بگویم که کار با عشق چیست؟ کار با عشق آن استکه پارچهای را ببافی بدین امید که معشوق تو آن را بر تن میکند. کار باعشق آن است که خانهای را با خشت محبت بنا کنی، بدین امید که محبوب تو درآن زندگی کند. کار با عشق آن است که دانهای را با لطف و مهربانی بکاری وحاصل آن را با لذت درو کنی چنانکه گویی معشوق تو آن را تناول میکند. وبالاخره کار با عشق آن است که هر چیز را با نفس خویش جان دهی و بدانی کهپاکان و قدیسان عالم به تو مینگرند.پس با عشق کار کنید

منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] with-god. blogfa.com