سرانجام حکم دادگاه گری مکینن (Gary McKinnon) هکرانگلیسی - که با نفوذهای خود ، به عنوان بزرگترین هکر جهان شناخته شده است- اعلام گشت. مکینن ۴۲ ساله که در گلاسکو به دنیا آمده ، متهم است که بهرایانه های پنتاگون و ۹۸ شبکه رایانه - ای متعلق به ارتش و نیروی دریاییآمریکا و نیز ناسا حمله کرده و به اطلاعات مخفیانه ای از جمله اطلاعاتمربوط به بشقابهای پرنده دست یافته است.
وی این عملیات را در فاصلهزمانی فوریه ۲۰۰۱ تا مارس ۲۰۰۲ انجام داده است. به گزارش Daily Mailدادگاه اعلام کرده است که وی باید به عنوان یک تروریست، حداکثر به مدت ۷۰سال در زندانهای ایالات متحده زندانی شود. این حکم طبق توافق نامه بحثبرانگیز استرداد مجرمین صادر شده است. بر این اساس این هکر ۴۲ ساله که دربرابر استرداد خود به آمریکا مبارزه میکرد ، متحمل شکست سنگینی شده است.
گریمکینن به سندرم اسپرگر (Asperger) مبتلاست. در واقع مغز او به مانند مغزدیگر انسان ها کار نمیکند. بیماری اسپرگر باعث میشود شخص مبتلا بتوانددر جهان اشیاء ، طرحها ، الگوها ، معماها و رایانهها احساس راحتی کند ،این در حالی است که پیچیدگی تبادلات اجتماعی وی را دچار مشکل میسازد.
منبع : fu20.com