وزیر خارجه روسیه اعتماد غرب به فعالیت های صلحآمیز هسته ای ایران را خواستار شد و در عین حال از تهران خواست ابهاماتباقی مانده در برنامه های هسته ای خود را برطرف کند.
به گزارش شبكهخبر به نقل از ایرنا، سرگئی لاوروف، امروز در گفتگو با شبکه "یورونیوز"،با تاكید بر اینكه برنامه هسته ای ایران، ماهیت نظامی ندارد، موضع کشورشدر قبال برنامه هسته ای ایران را مبتنی بر اصل کلیدی منع گسترش سلاح کشتارجمعی بیان كرد.

وزیر خارجه روسیه افزود: با رفع ابهاماتباقیمانده درباره فعالیت های هسته ای ایران، جنبه های صرفا صلح آمیزبرنامه هسته ای ایران مشخص و اعتماد جهانی به این فعالیت ها حاصل خواهدشد.

لاوروف گفت: آژانس بین المللی انرژی اتمی، تلاش های ایران برای رفع ابهامات باقیمانده درباره مسئله اتمی این کشور را خواستار است.
شبکه خبر