با عرض تاسف و تاثر به اطلاع دوستان شهرياري مي رسانم كه با خبر شديم استاد ابوالقاسم احمدي يكي از معلمان دلسوز و زحمتكش سالهاي نه چندان دور شهريار بدورد حيات گفته و امروز ساعت ده و نيم صبح به خاك سپرده شده است و به همين مناسبت مراسم ترحيمي روز يكشنبه بيستم ارديبهشت هشتاد و هشت از ساعت سه تا پنج بعداز ظهر در مسجد حاج حسن شهريار واقع در ابتداي خ انقلاب و همچنين روز سه شنبه از ساعت سه تا پنج بعد از ظهر در مسجد وليعصر شاهد شهر شهريار (شهسواري ) برگزار مي گردد اميد است كه دوستاني كه مايل به شركت در مراسم هاي اين عزيز از دست رفته هستند مي توانند در زمانهاي مقرر در مكانهاي مقرر حضور به هم رسانند ...

براي شادي روحش بخوانيد فاتحه الصلوات ...