نماد فروهر در خليجفارس جزيره ميشود.
يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خبر از ساخته شدن جزيرهاي تفريحي – پژوهشي در خليجفارس با نماد فروهر داد.

اسفندياراختياري نماينده ايرانيان زرتشتي در مجلس شوراي اسلامي به همشهري گفت: طرحساخت جزيره مصنوعي به شكل نماد فروهر در خليجفارس در حال تكميل است ومجوزهاي اوليه و موافقت اصولي اين پروژه نيز دريافت شده است.

اينجزيره با مساحتي بالغ بر 6 ميليون و 200 هزار متر مربع در محدودهاي بهابعاد 3 در 5 كيلومتر، روبهروي حاشيه بندر تاريخي سيراف در استان بوشهرساخته خواهد شد.

اين جزيره شامل منطقه مسكوني، هتل، دانشگاه، پاركانرژي خورشيدي، زمين ورزش، فرهنگسراي بزرگ ملل و گفتوگوي تمدنها،رصدخانه عمومي و... خواهد بود.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]