هر چند قديمي شده ( Friday, 27 March 2009)ولي مهمه:

اگر شما هم جزو کاربران ADSL یا اینترنت پر سرعت هستید حتما می دانید ازپولی که برای خط اینترنت خود پرداخت می کنید، ماهیانه 3000 تومان آن جهت«آبونمان مخابرات» است. در واقع مخابرات از تمام کاربران اینترنت پرسرعتایران ماهیانه سه هزار تومان پول بابت «تعرفه خدمات مخابراتی» دریافت میکند.

اما نکته جالب در اینجا است که این تعرفه 20 ماه پیش در جلسه«سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» در تاریخ دهم تیر ماه 1386 ازسه هزار تومان به هزار تومان کاهش پیدا کرده. اما مخابرات همچنان ماهیانهسه هزار تومان از کاربران اینترنت پرسرعت ایران پول آبونمان دریافت میکند. یعنی ماهی دو هزار تومان بیشتر.

بنابراین اگر شما در خانه یا محل کار از ADSL استفاده می کنید تا به حال:

20 ماه * 2000 = 40000 تومان پول اضافی به مخابرات پرداخت کرده اید.

به گفته خبرگزاری فارس نیوز ایران 450 هزار کاربر اینترنت پر سرعت دارد. حالا اگر یک محاسبه انجام دهیم: 450000 * 2000 = 900000000
یعنیدریافت ماهیانه 900 میلیون تومان پول بیشتر از مشترکان اینترنت پرسرعتتوسط مخابرات. و حالا اگر این عدد را در 20 ماهی که تا به حال گذشته ضربکنیم عددی بیشتر از 17 میلیارد تومان به دست می آید.

در انتهایمصوبات کمسیون تنظیم مقررات ارتباطات که نام اعضای این کمسیون هم درج شدهاست، نام دکتر محمد سلیمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان رئیساین کمسیون خودنمایی می کند.

اینترنت پرسرعت در ایران بسیارگران است. ضمن اینکه برای سرعت آن هم توسط همین «سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی» محدودیت ایجاد شده. چگونه است که قوانین این سازمان درمخابرات بسته به سود اجرا می شوند؟ مصوبه محدودیت سرعت حداکثر 128کیلوبایتی برای کاربران خانگی به سختی و با جدیت، اجرا و پیگیری می شود.اما اجرای مصوبه دریافت آبونمان هزارتومانی فراموش شده است؟

اطلاعات بیشتر:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]