اگه شما هم مثل من با این مشکل روبرو شدهباشین که در word XP اعداد به صورت انگلیسی تایپ می شن و امکان تایپ اعدادبه صورت فارسی وجود نداره باید از ترفند زیر استفاده کنین
ابتدا واردمنوی tools می شین سپس گزینه options را انتخاب می کنین صفحه ای برای شماباز می شه پنل complix scrips را انتخاب می کنین حال در قسمت General درمیان گزینه های قسمت Numberal گزینه Contex را انتخاب می کنین در آخر صفحهرا ok می کنین.