1-سیگار كشیدن باعث میشه شما هرچه سریعتر از شر سلامتی و زندگی به امید خداخلاص بشید و بتونید پا به عرصه های جدیدتری از جمله جهان آخرت بگذارید وتجربه های جدید كسب كنید .

۲– وقتی سیگار بكشین یه سرفه هایی میكنین به خدا همچین سر جیگرتون حال میادانگار قولنج ریه تون رو گرفته باشن یعنی ششتون حال میاد .

۳ – اونایی كه سیگاری هستن بعد از یه مدت متوجه میشن كه روابط عاطفی عمیقی با چای و نسكافه پیدا كردن .

۴– اگه سیگاری بشین برای مواقع بیكاری ، بیعاری ، بیخوابی ، بیداری ،بیزاری، بیذاتی ، بیماری ، سیرابی ، لیوانی ، خیشاحی ( منظور همون خوشحالیه ) ،نیراحی (ناراحتی ) و سایر مواقع بهترین امكان رو در اختیار دارین .

۵ – اگه سیگاری بشین دارای روابط اجتماعی درخشان میشین و میتونین دوستان جدید زیادی پیدا كنین :

الف – وقتی شما جزء خریداران سیگار باشین دوستانی رو پیدا میكنین كه از بس دوستتون دارن شما رو به شكل شیرینی میبینن .
ب– وقتی شما جزء مصرف كنندگان سیگار باشین دوستان مهربونتون شما رو به شكلمگس میبینن .در نوع ب دوستی از طرف شما بسیار عمیقتر خواهد بود .
۶ – اگه سیگاری بشین توی محیط های سربسته و عمومی از دست سیگاری ها حرص نمیخورین و این خودش باعث میشه آرامش اعصاب داشته باشین .

۷ – وقتی سیگاری بشین ، میتونین توی مسابقه جهانی ترك سیگار شركت كنین و كلی پول به جیب بزنین .

۸– اگه سیگاری بشین ، وقتی با اقوام و دوستان به پیك نیك میرین موقع روشنكردن آتیش میتونین روش روشن كردن كبریت در میان باد و بوران رو به اونانشون بدین و خودتون رو به عنوان یك قهرمان ملی معرفی كنید .

۹ – اگه سیگاری بشین با سوپری سر كوچتون بیشتر رفیق میشین طوری كه اگه یه روز نرین سراغش دلش براتون تنگ میشه .

۱۰– اگه مخفیانه سیگار بكشین میتونید با كوچه پس كوچه های اطراف خونه ، پشتبام ، زیر زمین و دیگر جاهایی كه تا حالا زیاد بهشون توجه نكردین بیشترآشنا بشین .

۱۱ – وقتی مخفیانه سیگار میكشین با ادوكلن ، عطر ودئودورانت های ارزون قیمت و همچنین انواع آدامسهای p.k ، خروس نشان ،relax و غیره آشناتر میشین و به آدمی خوشبو با دندونای سفید مبدل بشین .

۱۲ – هرچه بیشتر سیگار بكشین راحت تر میتونین از شر پولهایی كه توی جیبتون سنگینی میكنه راحت بشین .

۱۳ – اگه سیگاری بشین توی شهرای بزرگ كه هوای آلوده دارن راحتتر میتونین زندگی كنین