کويت، استفاده از فناوري هسته اي را حق کشور هاي منطقه دانست
کويت-نماينده دائم کويت در سازمان ملل، حق کشورهاي منطقه براي دستيابي واستفاده از فناوري هسته اي براي اهداف صلح آميز را مورد تاکيد قرارداد.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
[JUSTIFY]گزارشايرنا به نقل از خبرگزاري کويت حاکيست، "عبدالله احمد المراد" در نشستوزيران امور خارجه کشورهاي عضو جنبش غير متعهد ها در "هاوانا"، از ايران وآژانس بين المللي انرژي اتمي و کشورهاي ذيربط در پرونده هسته اي ايرانخواست به گفت و گوهاي سازنده خود به منظور دستيابي به راه حلي براي رفعنگراني و ترديدها و مشکلات موجود در اين زمينه ادامه دهند.
وي همچنينبر تلاش جدي براي عاري سازي منطقه خاورميانه از سلاح هاي کشتار جمعي وضرورت پيوستن اسرائيل به معاهد منع گسترش سلاح هاي اتمي تاکيد کرد و نظارتآژانس بر تاسيسات اتمي اين رژيم را خواستار شد.
عبدالله المردادهمچنين از شرکت کنندگان در نشست وزيران امور خارجه کشورهاي جنبش عدم تعهدخواست به تلاش هاي مشترک براي مقابله با چالش هاي بين المللي ادامه دهند.
نمايندهدائم کويت در سازمان ملل گفت: جهان امروز شاهد چالش هاي فراوان و خطراتجديد بين المللي است که تلاش هاي توسعه پايدار را در بسياري از کشورها بامانع روبه رو ساخته است.
عبدالله المراد بحران هاي اقتصادي، مالي،غذايي، تغييرات آب و هوايي، تروريسم و گسترش سلاح هاي کشتار جمعي و نقضحقوق بشر را از جمله اين چالش ها برشمرد و خاطرنشان کرد که اين چالش ها بهمنزله تهديدي جدي براي صلح و امنيت بين المللي است و تلاش يکپارچه را ميطلبد. [/JUSTIFY]