محمدمایلی کهن در شرایطی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان انتخاب شد که12 سال از آخرین حضورش به عنوان سرمربی این تیم می گذرد و او طولانی ترینمدت دوری از تیم ملی در بین 40 مربی را به خود اختصاص داده است.

بهگزارش مهر، فوتبال ملی کشورمان از سال 1320و با انتخاب حسین صدقیانیفعالیت رسمی خود را آغاز کرد و در این 66 سال‏، 40 مربی مختلف داخل وخارجی هدایت آن را برعهده گرفته اند.

در این بین حسین صادقیانیبا حدودا 9 سال هدایت تیم ملی ایران در دو مقطع مختلف بیشترین زمانمربیگری این تیم را داراست. همچنین به غیر از این مربی‏، حسین فکری، محمودبیاتی، پرویز دهداری، جلال طالبی و برانکو ایوانکوویچ تاکنون در دو مقطعمختلف هدایت تیم ملی ایران را برعهده گرفته اند.

ضمن اینکه پرویزدهداری که پس از 14 سال دوری برای دومین مرتبه سرمربیگری تیم ملی ایران رابر عهده گرفت‏ در جدول طولانی ترین زمان بازگشت به تیم ملی، بالاترین زمانبازگشت را نسبت به محمد مایلی کهن که پس از 12 سال به تیم ملی بازگشت، رابه خود اختصاص داده است.

تاریخچه مربیان فوتبال کشورمان از ابتدا تا امروز به شرح زیر است:

1- حسین صدقیانی (از سال 1320 تا 1327)
2- آلفرد جیمز گیبل (از 1327 تا 1328)
3- حسین صدقیانی (از 1328 تا 1329)
4- مصطفی سلیمی (از سال 1329 تا 1333)
5- ادموند مایوفسکی (از سال 1333 تا 1335)
6- ژوزف مزاروش (از سال 1336 تا 1339)
7- حسین فکری (از سال 1340 تا 1344)
8- گئورگی شوش (از سال 1344 تا 1345)
9- حسین فکری (درسال 1346)
10- محمود بیاتی (از سال 1347 تا 1348)
11- زدراکو رایکوف (از سال 1348 تا 1349)
12- محمد بیاتی(در سال 1349)
13- ایگور نتو (از سال 1349 تا 1350)
14- پرویز دهداری (از سال 1350 تا 1351)
15- محمد رنجبر (درسال 1351)
16- محمود بیاتی (از سال 1351 تا 1352)
17- فرانک اوفارل (از سال 1353 تا 1355)
18- حشمت مهاجرانی (از سال 1955 تا 1957)
19- حسن حبیبی (از سال 1357 تا 1359)
20- پرویز ابوطالب (در سال 1359)
21- اصغر شرفی (از سال 1359 تا 1360)
22- جلال چراغپور (از سال 1361 تا 1362)
23- محمود یاوری (در سال 1362)
24- ناصر ابراهیمی (از سال 1363)
25- فریدون عسگرزاده (از سال 1364 تا 1986)
26- پرویز دهداری (از سال 1365 تا 1367)
27- رضا وطنخواه ( درسال 1368)
28- مهدی مناجاتی (در سال 1368)
29- علی پروین (از سال 1368 تا 1372)
30- استانکو پابله کوویچ (از سال 1372 تا 1373)
31- محمد مایلی کهن (از سال 1374 تا 1376)
32- والدیر ویه را (در سال 13765)
33- تومیسلاو ایوویچ (در سال 1376)
34- جلال طالبی (در سال 1377)
35- منصور پورحیدری (از سال 1377 تا 1378)
36- جلال طالبی (در سال 1379)
37- آدمار براگا (از سال 1379 تا 1380)
38- میروسلاو بلاژویچ (در سال 1380)
39- برانکو ایوانکوویچ (از 1380 تا 1381)
40- همایون شاهرخی (از سال 1381 تا 1382)
41- برانکو ایوانکوویچ (از سال 1382 تا 1385)
42- امیر قلعه نویی (از سال 1385 تا سال 1386)
43- منصور ابراهیم زاده (در سال 1386)
44- علی دایی (از سال 1386 تا 1388)
45- روته مولر (در سال 1388)
46- محمد مایلی کهن (از سال 1388)
47-افشين قطبي (از سال 1388
تا ؟؟)