براي برپايي شب فرهنگ و توريسم كره در ايران
دايه يانگوم به ايران آمد
خبرگزاري فارس: دايه يانگوم يا همان «بانو هن» براي برپايي شب فرهنگ و توريسم كره به ايران سفر كرده است.


بهگزارش خبرنگار اجتماعي فارس، دايه يانگوم كه نام واقعي آن «يانگ مي كيونگ»است براي برپايي شب فرهنگ و توريسم كره در ايران حضور دارد.
«يانگ مي كيونگ» در هيئتي كه رياست آن با معاون وزير فرهنگ و توريسم كره است به ايران سفر كرده است.
جشن شب فرهنگ و توريسم كره امشب در سفارت كره در تهران برپا ميشود.

منبع فارس