سينما روز _مهران مدیری، امین حیایی، مهناز افشار، جواد رضویان، بهارهرهنما و گلشیفته فراهانی از جمله افراد حاضر در لیست پولدارترین ها هستند.«باران کوثری» اما برخلاف دیگر همسلکان خود شکست تلخی را با اکران «کتونیسفید» تجربه کرد.

در سال86 رضا عطاران، محمدرضا گلزار، نیوشاضیغمی ، باران کوثری، امین حیایی، اکبر عبدی و مهناز افشار به عنوانستارههای پولساز اکران 86 شناخته شدند، می نویسد: برای گفتن اینکه مهرانمدیری نفر اول این فهرست است، نیازی به عملیات ریاضی و آماری آنچنانی نیستچون هر دو فیلمی که از او اکران شد فروش خیره کنندهای داشتند. اتفاقامیشود گفت خیلیها فقط برای دیدن «مهران مدیری» با آن گریم و لحن متفاوتبه دیدن «همیشه پای یک زن در میان است» رفتند و بازی روان و شیرینش بود کهمخاطب را به سالنهای نمایش دهنده «دایره زنگی» کشاند.

به هرحالاین کارگردان- بازیگر طناز با فروش متوسط بیش از 95/1 میلیارد تومان برایهر فیلمش پولسازترین بازیگر تلویزیونی سینما در سال گذشته بود. اتفاقا نفردوم این فهرست هم یک چهره محبوب تلویزیونی است؛ «جواد رضویان» که اگرهمزمان چند فیلم هم در اکران داشته باشد، به هیچ کدام لطمه گیشهاینمیخورد. (مطلبی که با اکران همزمان «دلداده» و «10 رقمی» تأیید شد).

رضویانسال پیش سه فیلم روی پرده داشت که همه میلیاردی شدند و حضور وی تاثیریمستقیم در این فروشهای رویایی داشت. متوسط فروش هر فیلم او کمی بیش از55/1 میلیارد تومان بود.

نفر سوم و چهارم بازیگران پرفروش، اماستارههایی نیستند که مخاطب به صرف حضور آنها روانه سینما شود، اما به هرحال نقشهای مکملی که در پرفروشهای 87 (بویژه دایره زنگی) بازی کردند،باعث شد نامشان در این فهرست درج شود؛ «بهاره رهنما» و «نیما شاهرخ شاهی».

البتهباز تماشاچی تصورات تلویزیونی از رهنما دارد اما مطمئناً برای خیلی ازسینماروها هنوز شاهرخ شاهی (که اتفاقا سال 86 فیلم پرفروش «پارک وی» راروی پرده داشت) شناخته شده نیست. متوسط فروش فیلمهای این دو نفر حدود 5/1میلیارد تومان بوده است.

«مهناز افشار» هم کماکان سالی دو، سه فیلمنمایش داده شده پرمخاطب دارد؛ وی در سال 87 هم با «انعکاس» و «دعوت»،جایگاه خود را در بین ستارگان معدود سینمای ایران حفظ کرد. او حالاانتخابهای درستتر و بازیهای به مراتب بهتری هم دارد و همین امر بسیاریرا (علاوه بر تهیهکنندگان!) به آینده هنریاش امیدوار کرده است.

متوسطفروش فیلمهای افشار در سال پیش 3/1 میلیارد تومان بود. «گوهر خیراندیش»هم با بازی در 3 فیلم پرمخاطب سال و متوسط فروشی کمتر، رده بعدی را داردبا این تفاوت که نام او مثل مهناز افشار کسی را به سینما نمیکشاند و اوبیشتر مکمل فوقالعادهای است بر ستارگان پولساز.

اما نامهای بعدیاین فهرست هر کدام به نوعی سرشناسند؛ «امین حیایی» بازیگری که در چند سالاخیر بلااستثنا فیلمهای پرفروشی داشته و نامش در بهترین جای فهرستستارههای سودآور قرار گرفته است. حتی آنها که پیشبینی میکردند چهرهحیایی برای مخاطب تکراری شود هم در اشتباه بودند چون نام او هنوز مخاطب رابه سینما میکشاند.

حیایی سال 87 سه فیلم در اکران داشت که متوسطفروش 2/1 میلیارد تومان را برای او رقم زد. (البته اگر «ستاره میشود» درزمان بهتر و با تبلیغات بیشتری اکران میشد این رقم خیلی بیشتر از اینهامیشد.) بعید است حالاحالاها تهیهکنندگان از این معدن گنج دست بکشند.

اماسال گذشته بهترین سال سینمایی «رضا کیانیان» از نظر گیشه بود. نقشآفرینیمتفاوت در «همیشه پای یک زن در میان است» برای او که تاکنون توانمندیهایفوقالعادهاش را در عرصههای جدیتر سینما آزموده بود، کفایت میکرد تانامش بار دیگر بر سر زبانها بیفتد. هر چند نقش کوتاهش در «سه زن» بسیاریرا خوش نیامد اما در مجموع فروش بالای فیلم کمال تبریزی، متوسط فروش 2/1میلیاردی را برایش رقم زد.

«گلشیفته فراهانی» هم به خاطر همین فیلمو البته به لحاظ شکست تجاری دیوار متوسط فروش 1/1 میلیاردی در سال گذشتهداشت، درست شبیه «آناهیتا نعمتی» که او هم به خاطر «زن دوم» و حضور کوتاهشدر «دعوت» برای اولین بار به باشگاه میلیاردیها پیوست.

«محمدرضاشریفی نیا» هم که این روزها به تعبیر خودش «آچار فرانسه» سینمای ایران شدهو اگر فیلمی بدون او تولید شود باید تعجب کرد، را نباید در این فهرست،فراموش کرد. او سال گذشته نیز سال خوبی را با نمایش 4 فیلم داشت که متوسطفروش هر فیلمش هم همان 1/1 میلیارد تومان بود.

«باران کوثری» امابرخلاف دیگر همسلکان خود شکست تلخی را با اکران «کتونی سفید» تجربه کرد ونتوانست کارنامه موفقی را در اکران 87 به نام خود به ثبت برساند. او باهمان «دایره زنگی» و فروش متوسط کمتر از یک میلیارد تومان سال را به پایانبرد.

اما 87 سال خوبی برای «نیکی کریمی» بود. او که پس از تمرکزروی کارگردانی و ترجمه و نوشتن و البته حضور در فستیوالهای خارجی،بازیگری را جدیتر ادامه داد و مورد توجه مخاطبان هم قرار گرفت و باید گفتبخشی از فروشهای خوب فیلمهایی چون «زنها فرشتهاند» و «زن دوم»بیارتباط با حضور او نبوده است. متوسط فروش 920 میلیونی برای این ستارهسالهای نه چندان دور سینما رقمی رضایتبخش است.

اما قرار گرفتن نام«یوسف تیموری» و «الهام حمیدی» در اینجای فهرست آن هم با فروش متوسط 900میلیونی کمی عجیب است؛ به هرحال این قوانین نانوشته کمدی و بده بستانهایمخاطب با چهرههای محبوب تلویزیونی همیشه در سینما تاثیرگذار بوده است.

امافکر میکنید بیشترین فیلم اکران شده از یک بازیگر در سال پیش مربوط به چهکسی بوده است؟ مطمئنم درست حدس زدید؛ «مهران رجبی» با 6 فیلم! اگر «روز برمیآید» و «مینای شهر خاموش» را از فهرست او حذف میکردیم جای او حتی از«مهناز افشار» هم در این فهرست بالاتر میرفت!

اما به هرحال به لطف3 فیلم میلیاردیاش در گیشه، متوسط هر فیلم «مهران رجبی» 850 میلیون تومانبود و برای همین است که سینماییها و تلویزیونیها برای در اختیار داشتنشجنگ و دعوا دارند!

«محمدرضا فروتن» هم از فیلمهایش حتما راضی است.جز تجربه شکست خورده «خاک سرد» (با 20میلیون فروش!) او 3 فیلم دیگر رویاکران داشت که فروشهای خوبی داشتند و هر چند مخاطب، بازیاش در «دعوت» راچندان نپسندید، اما «کنعان» و «زن دوم» او را در مقام همان بازیگر محبوبسالهای قبل قرار داد.

حالا میشود گفت فروتن پس از چند سالانتخابهای نامناسب، بازگشته تا تهیهکنندهها هم دوباره رویش حساب بازکنند. «مهتاب کرامتی» اما در سال گذشته هم «آتش سبز» ضد مخاطب را داشت وهم «زنها فرشتهاند» گیشه ای را. فیلمی که یک پاشنه فروشش روی اومیچرخید.

البته «حس پنهان» که تلفیقی از هر دو بود را هم بر پرده داشت اما در نهایت متوسط فروش فیلمهایش به 700 میلیون تومان هم نرسید.

از«افسانه بایگان» که بگذریم و «اکبر عبدی» را با متوسط فروش 600 میلیونبرای 3 فیلم، بازیگر تقریبا موفق گیشه بخوانیم، «حمید گودرزی» یکی ازبدترین سالهای سینماییاش را پشتسرگذاشت. از او 5 فیلم اکران شد که فقط«انعکاس» فروخت که در آن هم نقش مکمل داشت. تمام نقش اولهای او در سال 87شکست خوردند و حتی تهیهکنندهها که قصد داشتند از زوج سینمایی او و نیوشاضیغمی (که هر دو سالهای قبل فیلمهای پرفروشی داشتند) و تکرارش برایمخاطب، پول پارو کنند، پشیمان شدند.

گودرزی و ضیغمی سال گذشته3فیلم مشترک بر پرده داشتند که بیشترینش فقط 370 میلیون فروخت! برای «رضاعطاران» هم چنین اتفاقی افتاد و با شکست «قرنطینه» و استقبال کمرنگ از«تیغ زن»، میشود گفت حتی از اعتبار سینماییاش کاسته شد.

«شهابحسینی» نیز هر چند در جشنواره کار را تمام کرد اما اینکه مجموع فروش 3فیلم اکران شدهاش در سال 87 به 200 میلیون هم نرسید را حتما میتوانبهعنوان خاطرهای بد در حافظه سینماییاش اعلام کرد. عزتالله انتظامی وپگاه آهنگرانی و ... هم سال بدی را در گیشه تجربه کردند. لازم به یادآوریاست که در این گزارش آماری، بازیگرانی در نظر گرفته شده بودند که حداقل 2فیلم اکران شده در سال داشتند بنابراین محمدرضا گلزار، رضا شفیعیجم،ترانه علیدوستی،کامبیز دیرباز، مریلا زارعی و چند نفر دیگر باوجود فروشبالای تک فیلمهایشان، در این فهرست لحاظ نشدهاند.