Alexa یکی از معتبرترین موتورهای جستجو در بخشTraffic Rankings خود بهبررسی آمار بازدید تمام دامنه های اینترنت میپردازد و در واقع یک فهرستبزرگ از تمامی دامنه ها و کاربردهای آنان را جمعآوری کرده است ؛ و در مورد ایران یک لیست 100 اسمی وجود دارد که که پربازدید ترین ها آنها هستند . به لینک زیر مراجعه کنید .
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]