پس از 11 سال چهار قطعه اذان جديد از آثار توليدي راديو نوا با صدايقاريان و موذنان برتر کشور وارد شبکه پخش صدا و سيماي جمهوري اسلاميميشود.
به گزارش ايسنا، مدير کل نغمات آييني صداي جمهوري اسلامي درگفت و گويي با بيان اين که مراسم رونمايي از اين توليدات جديد روز سه شنبه8 ارديبهشت ماه با حضور دکتر صوفي معاون صداي جمهوري اسلامي و جمعي ازمديران و مسوولان و با مشارکت و حضور صميمانه شوراي عالي قرآن برگزارخواهد شد افزود: دو قطعه از اين مجموعه با صداي قاري بين المللي قرآن ،سعيد توسي ، يک قطعه با صداي محمد حسين سبز علي و يک قطعه هم با صدايالاجگردي تهيه و توليد شده است.
مهدي دهقان نيري تصريح کرد: اين اذانها پس از سالها از عدم تصويب اذان با صداي موذنان جديد، تهيه و توليد شدهو بزودي از صدا و سيماي جمهوري اسلامي به سمع و نظر شنوندگان و علاقمندانخواهد رسيد . لازم به ذکر است همکاري شوراي عالي قرآن در اين مسير قابلطرح و تحسين است.
مدير کل راديو نوا خاطرنشان کرد: مراسم رونمايي ازاين قطعات عصر روز سه شنبه 8 ارديبهشت ماه از ساعت 15 و 30تا 17 با حضوردکتر صوفي معاون صداي جمهوري اسلامي ايران ، رئيس و اعضاي شوراي عالي قرآن، قاريان و موذنان کشور در ساختمان شهداي راديو برگزار خواهد شد.


ksabz