تیمفوتبال پرسپولیس در حالی آخرین دیدار فصل را مقابل راه آهن برگزار کرد کهچند دستگی بین هواداران اندک این تیم در ورزشگاه کاملا مشهود بود.

[JUSTIFY]بهگزارش خبرنگارمهر، چند دستگی بین هواداران پرسپولیس از شعارهای تند آنهاقبل و در حین مسابقه کاملا محسوس بود و نکته جالب اینکه وینگادا سرمربیپرتغالی سرخپوشان جایی در بین شعارهای هواداران نداشت.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]حاشیههای دیگری از دیدار عصر امروز پرسپولیس و راه آهن را می خوانید:
* بازیکنان پرسپولیس در ابتدای مسابقه با شعارهای تند و انتقاد آمیز هواداران روبرو شدند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]* چند دستگی در شعارهای هواداران جالب توجه بود اما دراواسط مسابقه شعار تماشاگران علیه تیم سپاهان، حریف پرسپولیس در جامحذفی مشترک شد. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]* عباس انصاریفرد که این روزها کمتر در اطراف پرسپولیسدیده می شود از جایگاه ویژه نظاره گر این دیدار بود اما از محمد حسنانصاریفرد مدیرعامل راه آهن خبری نبود. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]* روی پیراهن تیم راه آهن شعار "سال 88 اصلاح الگوی مصرف" نقش بسته بود.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]* حدود 300 تماشاگر که اغلب آنها را نوجوانان و جوانان تشکیل می دادند، تیم راه آهن را تشویق می کردند. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]* مهدی تاج، مسعود عنایت، مازیار زارع، داود حقی و احمد تقوی از جایگاه ویژه این دیدار را تماشا می کردند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]* این مسابقه با استقبال کم خبرنگاران و عکاسان روبرو شد. [/JUSTIFY]
[JUSTIFY]*جدا شدن صندلیهای روبروی جایگاه چهره زشتی به ورزشگاه آزادی داده بود.[/JUSTIFY]