سرمربیتیم فوتبال ذوب آهن اصفهان کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر را به آبی پوشانتهرانی تبریک گفت: امروز به جای اینکه "ما" باشیم "من" بودیم و شکستخوردیم.

[JUSTIFY]بهگزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده پس از شکست سنگین 4 بر یک تیمشمقابل فولاد خوزستان و از دست رفتن قهرمانی تیمش در جمع خبرنگاران سخن میگفت، با بیان این مطلب افزود: در طول هفتههای اخیر صحبتهایی مبنی براینکه دو تیمی که با یکدیگر ارتباط کارخانهای دارند و رابطه آنان بایکدیگر خوب است،ممکن است نتیجه بازی را از قبل تعیین کنند اما در بازیامروز دیدیم که ذوب آهن و فولاد یک بازی پاک و سالم را انجام دادند وفولاد قهرمانانه جنگید و به پیروزی ارزشمندی دست یافت.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]وی افزود: ما در طول فصل نهایت تلاش خودمان را به کاربردیم اما امروز با وجود اینکه استرسی هم نداشتیم به جای اینکه "ما" باشیم"من" بودیم.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]ابراهیم زاده ادامه داد: بازیکنان من قبل از این بازیفکر می کردند که کار تمام شده و به همین خاطر شاید انگیزه کافی را نداشتنداما باید بدانید تا همین جا ما قهرمان هستیم برای آنکه امکانات و ابزارهایرسانهای و تماشاگری کمتری نسبت به تیمهای رقیب داشتیم و تنها ما یک تیمبودیم با یک مدیریت خوب که موفق شدیم تا اینجا پیش برویم.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]وی با بیان اینکه امسال اولین سالی بود که قهرمان لیگبا تفاضل گل تعیین می شد و این ارزش کار ما را زیاد می کند، افزود: منقبلا فکر این روز را کرده بودم متاسفانه از اول هفته این ذهنیت در مجموعهذوب آهن بوجود آمد که بعد از قهرمانی به کجا برویم و یا در کجا جشنقهرمانی بگیریم که همین روی بازیکنان من اثر منفی گذاشت، چون باعث شد آنهاکار را تمام شده بدانند و فکر کنند که فولاد حریف سرسختی برای آنها نیست.باید این را بدانید که در رویاهای خودتان نمی توانید قهرمان شوید وقهرمانی در زمین و واقعیت مشخص می شود.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]سرمربی تیم ذوب آهن با اشاره به روند رد و بدل شدنگلهای این مسابقه اظهار داشت: ما بعد از دریافت گل اول فولاد فرصتهایزیادیی به دست آوردیم ولی دروازه بان آنها روز موفقی را سپری کرد. ما بعداز گل فولاد تغییر سیستم دادیم و موفق شدیم گل مساوی را به ثمر برسانیمولی متاسفانه روی یک ضربه کرنر، بازیکنان ما وظایف خودشان را انجام ندادندتا نتوانیم روند تیمیمان را حفظ کنیم.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]وی در خصوص علت شکست سنگین تیمش مقابل فولاد، تاکیدکرد: اگر چه ما امروز بدون استرس بازی کردیم ولی اعتقاد دارم بی انگیزگیبازیکنان باعث شد نتوانیم قهرمان شویم.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]ابراهیم زاده در خصوص قهرمانی استقلال اظهار داشت: بههر حال تیمی که قهرمان می شود همه می گویند لایق قهرمانی بوده و درسالهای آینده کسی از تیم دوم یاد نمی کند ولی من امروز قول می دهم در جامحذفی پر قدرت ظاهر شویم و جواب زحمات مجموعه ذوب آهن را بدهیم.[/JUSTIFY]