موفقیت فیلم ایرانی در جشنواره فیلم پلیسی-جنایی مسکو
دریازدهمین جشنواره فیلم پلیسی "دتکتیو فست" که روز یکشنبه در مسکو به کارخود پایان داد، فیلم ایرانی "چهره به چهره" موفق به دریافت جایزه در رشتهبهترین فیلم ماجراجویانه شد.
به گزارش خبرنگار «ریا نووستی»، امسالدر بخش مسابقه 230 فیلم و برنامه تلویزیونی از بیش از 20 کشور جهان شرکتداشتند که در 16 رشته به رقابت پرداختند.
"ادوارد خروتسکی" رئیس هیئتداوران اظهار داشت که در ارزیابی فیلم ها، معیار اصلی نه تنها کیفیت هنری،و بلکه جنبه اخلاقی فیلم ها نیز بود. بیش از 60% آثار، برنامه هایتلویزیونی و فیلم های مستند، 25% سریال های تلویزیونی و 15% فیلم سینماییبودند.
بدین ترتیب بهترین سریال پلیسی فیلم "ردپا" ساخته "یوریخارناس"، بهترین فیلم سینمایی پلیسی فیلم ایتالیایی "دتکتیو دی لوکا:پیگرد رسمی" ساخته "آنتونیو فراتسی"، بهترین کمدی-جنایی فیلم "بازرسکولیاندرو: دو سرقت" ساخته براردان مانتی انتخاب شد.
هیئت داوران بهترین فیلم ماجراجویانه را فیلم "چهره به چهره" اثر "علی ژکان" از ایران انتخاب کرد.
بهترینفیلم جنایی جنگی، فیلم "هیچکس بغیر از ما" ساخته "سرگی گاواروخین" و سریال"18-مین مربع" ساخته "جهانگیر قاسموف" از ازبکستان بود.
بهترین فیلممستند در راستای مبارزه با تروریسم، فیلم "فائینا. جنگ نیروهای امنیتی"ساخته "کنستانتین استوگنتو" بود که با دزدان دریایی سومالیایی مصاحبه کردهبود.
خبرگزاری «ریا نووستی» مسئول رسمی خبر رسانی این جشنواره می باشد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]