[JUSTIFY]عطر و ادکلن و ۱۵ نکته جالب
۱ -در دنیای مُد، عطرو اودکلن هم مثل رخت و لباس و کفش و کلاه و . . . سال به سال، نو میشوداما هر عطری برای هر سن وهرموقعیتی مناسب نیست.
۲- از عطرهایی مانندبولگاری، اسکادا و ایریا که رایحه سنگینی دارند، ترجیحا در محافل رسمیاستفاده کنید. همیشه بهتر است که در مکانهای رسمی از رایحههای تلخ، گرم،شیرین و تند استفاده کنید.
۳ -در ساخت عطرهای تلخ معمولا از اسانسهاییمانند ریشه درختان و ادویههای تند شرقی استفاده میکنند. عطرهای شیرین وگرم هم عطرهایی هستند که از بو و طعم شکلات و میوههای تابستانیبرخوردارند.
۴- از عطرهایی مانند مادام روشاز، گپ، هوگو و آزارو ترجیحادر محافل دوستانه و صمیمی استفاده کنید. همیشه بهتر است که در محافلدوستانه و صمیمی، از عطرهای سرد و ترش استفاده کنید.
۵- عطر سرد بهعطری میگویند که حس خنکی و تازگی را القا کند. استشمام این عطرها معمولاباعث میشود که طعمِ میوههایی مانند خیار و هندوانه را به خاطر بیاوریم.
۶ - عطر ترش به عطری میگویند که طعم مرکبات را به خاطر بیاورد. عطرهای ترش نیز القاکننده حس طراوت و شادمانیاند.
۷-عطرهای سرد و ترش باعث آرامش روحی و رفع خستگی نیز میشوند. لابد دیدهایدکه در باشگاههای ورزشی، هوای داخل باشگاه را معمولا با رایحههای سرد وترش مطبوع میکنند. عطرهایی با طعم گلهای وحشی میتوانند حس صمیمیتبیشتری به محیط القا کنند.
۸- همانطور که در بحث رنگها، از رنگ سال ورنگ فصل برایتان گفتیم؛ در بحث عطرها هم باید از عطر سال و عطر فصل صحبتکنیم. طبیعتا عطرهایی که بهتر است در روزهای گرم و آفتابی استفاده شوند،با عطرهایی که مناسب روزهای سرد زمستاناند، یکسان نیستند.
۹- در فصل بهار از عطرهای ملایم استفاده کنید. عطرهای ملایم و بهاری را معمولا از گلهای بنفشه، تمشک و مگنولیا میگیرند.
۱۰-در روزهای گرم تابستان برای ماندگاری بوی عطر باید به دفعات بیشتری از آناستفاده کنید. با این حساب، بهتر است که در فصل گرم از عطری استفاده کنیدکه ماندگاری بیشتری داشته باشد.
۱۱- در فصل گرم، استفاده از رایحههایخنک و ترش، تلخ و سرد، جنگلی و وحشی بسیار خوشایند است. استفاده ازرایحه های خنک و ترش در فصل تابستان، سرمای خوشایندی را به شما واطرافیانتان منتقل میکند و درنتیجه از حس ِگرمای محیط میکاهد تا به یکحس تعادل دمایی برسید.
۱۲- ماندگاری عطرها در هوای سرد بیشتر است. یعنیدر پاییز و زمستان با توجه به دمای پایین هوا، الکل موجود در عطر دیرترتبخیر میشود. در فصلهای سرد سال، بهتر است از رایحههای سنگین مانندعطرهای شیرین، تند و تلخ استفاده کنید.
۱۳- اگر پوستتان چرب است،خوشحال باشید چون دوام و ماندگاری عطرها بر روی پوستهای چرب و تیره بیشتراست. اما عطر برای پوستهای روشن و خشک، در حکم یک مرطوبکننده است و دوامزیادی روی این پوستها ندارد.
۱۴- اگر پوستتان روشن و خشک است ومیخواهید ماندگاری عطرتان بیشتر شود، بهتر است پیش از استفاده از عطر، ازلوسیونهای مرطوب کننده بدون بو استفاده کنید.
۱۵- از زمانهای گذشته،این باور همچنان پابرجاست که عطر و اودکلن را باید به پوست جلوی گردن و یابه مچ دست زد. واقعیت این است که زدن عطر بر روی محل نبضها (مانند:مچدست، مچ پا، پشت زانوها و نبض گردن) باعث متصاعد شدن رایحه عطر شده وکلا خوشایند است اما پزشکان توصیه میکنند به گردنتان عطر نزنید چرا کهاین کار، احتمال بیماریهای پوستی را در این ناحیه افزایش میدهد[/JUSTIFY]
<!--