مهندس افغانی
درآمد روزانه برو آخر برج 20 تا 25 هزار تومان
کارکرد روزانه 8 تا 10 ساعت 6 تا 8 ساعت
ساعت خواب 4 تا 6 ساعت 10 ساعت شب + 2 ساعت ظهر
فاصله منزل تا محل کار 10 تا 50 کیلومتر 5 تا 20 متر
درآمد ماهانه 250 تا 400 هزار تومان 500 تا 750 هزار تومان
مالیات هرچی زور برسه هاااا؟!!
بیمه 40 تا 80 هزار تومان ای بابا!!
میزان تحصیلات لیسانس به بالا تحصیلات چیه؟!!
وسیله کار مغز + خودکار بیک + زبان کلنگ + فرغون
امید به زندگی 40 تا 50 سال 120 سال