معرفی و دانلود کتاب معراج السعادة، ملا احمد نراقی

احمدبنمحمد مهدی بن ابی‏ذر، مشهور به ملااحمد نراقی، فرزند عالم بزرگوارمحمدمهدی نراقی صاحب جامع السعادات است. در روستای نراق، از توابعشهرستانکاشان در سال‏های 1185 ه . ق به دنیا آمد و در سال 1244 ه . ق وفاتیافت.او از بزرگترین اسباب آوازه پدرش بود. در تألیفات نیز گام به گام،مریدپدر بوده و از شیوه تفکر و بررسی علمی پدرش تأثیر می‏گرفت. برایمثال،پدرش در فقه، معتمد الشیعه را می‏نویسد و او مستند الشیعه را بهگونه‏ایمفصلتر و مشروح. پدر دیوان شعری به نام طائر قدسی می‏نگارد و پسرطاقدیسرا. پدر مشکلات العلوم و پسر خزائن را. در اخلاق نیز کتاب معراجالسعادةرا به پیروی از کتاب جامع السعادات پدرش نگاشته است. حدود سی کتابدر شعر،فقه، اصول فقه، اخلاق و ریاضی به ایشان نسبت داده شده است. معراجالسعادة،ترجمه کتاب جامع السعادات به زبان فارسی است که به درخواست فتحعلیشاهقاجار با اندکی اضافات در باب عدالت و اخلاق اجتماعی و سیاسی تألیفشدهاست. این کتاب، به چهار باب و چندین فصل تقسیم شده است.

باب اول
: درباره شناخت نفس و چگونگی تهذیب اخلاق و به دست آوردن ملکات نفسانی است.
باب دوم
: در سبب بدی اخلاق و بیان قوای نفس و اموری که پیش از شروع به علم اخلاق، معالجه آن لازم است.
باب سوم
: در بیان حفظ تعادل اخلاق نیکوست.
باب چهارم
:دربیان انواع اخلاق است. در این باب، انواع صفات خوب و بد را نام برده ودرهر صفتی افراط و تفریط در آن و راه معالجه آن را بیان کرده است.

متن کتاب، ادبی و در برخی موارد به مناسبت، از اشعاری نیز بهره برده است.

دانلود کتاب بصورت فایل
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
دانلود کتاب بصورت
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
برای موبایلمنبع تبیان