اطلاعات جامع پیرامون دوربین مداربسته

درکشورهای پيشرفته امروز از دو ربينهای ديجيتالی در موارد مختلف استفادهایبهينه به عمل می آيد، منازل مسکونی، برجها، مراکز خريد، فروشگاههای بزرگ،فرهنگسراها، بانکها ، سفارتخانه ها، جواهر فروشيها، نهادهای دولتی،رستورانها، مراکز تفريحی و ورزشی، بيمارستانها، مهدهای کودک، دانشکاهها،تئاتر ، مدارس، سانسهای سينما و دهها مکان ديگر، که متاسفانه بدليل ناآشنائی با اين محصولات در کشورها هنوز بخوبی شناخته شده نيستند .
دوربينهایما از فن آوری روز دنيا و محصول کشور کره و ژاپن است که این دو کشور درصادرات اين نوع محصولات به سرتاسردنيا بسيار موفق بوده اند.
انواعمختلف انها (بی سيم وبا سيم) در ابعاد و اندازه های متنوع و کاربری تخصصیآن به کاربران اين اجازه را می دهد تا بهتر بتوانند در موارد دلخواهازآنها استفاده کنند .

بانصب دستگاههای STANDALON E ، DVR میتوانيد ازموقعيت تمام دوربينهای نصب شده در مکانهای مختلف همه بخشهای موردنظررا برروی يک صفحه مانيتورهمزمان مشاهده کنيد.
شرکتهائی که کارخانهآنها با فاصله زيادی از دفتر مرکزی قرار دارند می توانند با يک تماس تلفنی(بدون استفاده از اينترنت) هر لحظه که بخواهند تمام مراحل توليد و ياقسمتهائی که دوربين در انجا نصب شده را دقيقا کنترل و به کارمندان دستوراتلازم را بدهند.کارائی بعضی از دوربينها بخاطرگردش 360درجه اين استفاده (ازاينترنت)هر لحظه که بخواهند تمام مراحل توليد و ياقسمتهائی که دوربين در آنجا نصب شده را دقيقا کنترل امکان را به شما میدهد که با تعداد دوربين کمتری مکانهای ضروری را کنترل کنيد که اين ازهزينه های شما می کاهد و می توانيد مکان دلخواه را از طريق يک دکمه زوم وکنترل نمائيد.

بعضی از انواع دوربينها با گرمای60 درجه بالای صفر ودر سرمای 40 درجه زيرصفر با بکارگيری از سيستم های خنک کننده و گرم کنندهداخل آنها اين امکان را به شما می دهد که در هروضعيت جوی از محيطدلخواهتان مراقبت کنيد .
_ شما می توانيد زنگهای خطر، زنگهای خبردهنده، دود و آتش سوزی و تمام دوربينها را به دستگاه DVR متصل نمائيد تادر زمان حادثه دوربينها خودکار محلهای آسيب ديده را برای شما زوم نمايد .
_ ضبط تصوير بر روی دستگاههای ويدئوئی تا960ساعت و قابليت اتصال به مانيتور و دستگاه پرينتر مزيت های اين دستگاههاست.

سیستمهای نظارت تصویری تحت شبكه

تدابیرامنیتی همیشه و در همه جا ضامن وجود بستری امن و آرام جهت پیشبرد هر چهبهتر و سریعتر امور و فراهم آورنده آسایش خیال بیشتر برای محیطهای کار وزندگی بوده اند.

سیستم های نظارت تصویری از گذشته ابزاری كارآمد در این زمینه به شمار می رفته وپیشرفتهای روز افزون در این شاخه ازتكنولوژی همه روزه امكانات و تسهیلات بیشتری به این سیستمها اضافه کردهاند.

امروزه درادارات ،سازمانها،كارخانجات ،اماكن عمومی و منازلمسكونی انواع متعددی از شبكه های ارتباطی سیستمهای مختلفی از قبیل تلفن ها،شبكه های جریان برق ،شبكه های كابلی بین تجهیزات ضد سرقت ، شبكه هایارتباطی تجهیزات نظارت تصویری آنالوگ و شبكه های دیتا و..... موجود میباشد ،اما با پیشرفتهای زیادی كه در شبكه های دیتا یا Ethernet حاصل شدهو كاربرد های زیاد و انعطاف قابل ملاحظه این شبكه ها ، تمام شبكه هایدیگر در حال ارتقا ء به سطحی می باشند كه بتوانند در این شبكه ها واردشوند.در همین راستا سیستمهای نظارتی نسل جدید به كلیتغییر رویه داده و با بكارگیری تكنولوژی تصویری دیجیتال و بهره گیری ازامكانات ارتباطی شبكه های Ethernet خود را به بخشی از این شبكه هاتبدیل نموده اند .در ساختار جدید این سیستمها نیازی به وجودیك شبكهكابلی نقطه به نقطه آنالوگ نبوده و تجهیزات اضافی از میان رفته اند . دراین ساختار دوربینهای نظارتی مستقیما" به شبكه های محلی وارد شده و تصاویرزنده دیجیتال را به هر نقطه دلخواه روی شبكه ارسال می دارند. همچنین میتوان از هر نقطه از این شبكه تصاویر دوربینها رانظاره كرد یا بدون نیازبهتجهیزات و مسیرهای ارتباطی دیگر از راهی دور این دوربینها را كنترلنمود.