[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

اگرجوات هستيد، اگرآخرين مطلبي كه مطالعه كرده ايد تصميم كبري بوده است، اگرقدرت تحليل شما در حد پت و مت است ،اگرفرق اگزستانياليسم و هويج را نميدانيد، نگران نباشيد بسته هاي آموزشي "روشنفكري در 5 دقيقه " به بازارآمد!"

1. اولين اصل، يادگرفتن تعدادي لغت پرملاته! هرچيبيشتربدونيد بهتره اما اگر مغزتون زياد كشش نداره همين چهارتا رو حفظكنيد:سيناپس ، پارادايم، نوستالژيك و ديالكتيك .معني اش زياد مهم نيستفقطكافيه هر چند جمله در ميون مقداري از اين كلمات- به ميزان دلخواه-بكارببريد البته موظب باشيد دز آن را زياد بالا نبريد كه تابلو مي شود!

2. ريش پرفسوري گرچه اپيدمي شده ولي هنوز هم جواب مي ده! ريش پروفسوري مي تونه يك كارگر افغاني رو به يك شهروند فرهيخته تبديل كنه!

3.غر بزنيد! غر زدن به وضع مملكت يكي از اركان مهم و شايدمهمترين ركنروشنفكري باشه. به هر چيزي كه فكرتون مي رسه غر بزنيد مهمنيست به چي فقطغر بزنيد مثال:
• اگر بارون نمياد از بارونهاي لندن تعريف كنيد و بر پدر مملكت بي آب و علفمون لعنت بفرستيد!
• اگر بارون مياد از هواي صاف و آفتابي تگزاس تعريف كنيد و بگيد :" تف به اين مملكت گل وشل"!
•مدام از پيشرفت خارج تعريف كنيد! طوري كه انگار 80 سال تويلس آنجلس زندگيكرده ايد .مثلاً بگيد اونجا نون بربري تو بسته بندي هاياستريل عرضه ميشه!

4.كراوات خيلي مهمه حتي اگه مي خواهيد تا سبزي فروشي سركوچهبرويد كراواتبزنيد. براي اينكه در ذهنتان ملكه شود مي توانيد شبها باكراوات بخوابيد!

5. اگر در مهماني خواستيد دستشويي برويد و آنجا دستشويي فرنگي نداشتند به شدت از صاحبخانه گلايه كنيد و خودتان را ناراحت نشان دهيد.

6. پيتزا ديگه دمده شده، سعي كنيد اسم غذا هايي رو حفظ كنيد كه بقيه حتي نمي تونند تلفظش كنند.
•مثال: فوندي بورگينيون، تاوزند آيلند و...البته اگر تويرستوران بوديد قبلاز به زبان آوردن اين كلمات ابتدا دستتون رو داخلجيبتون كنيد و يك چرخبدهيد اگر به چيزي برخورد نكرد احساس تشنگي كنيد ويكليوان آب سرد سفارشبدهيد!

7. داشتن يك وبلاگ ضروريه . البته اگر هنوز فرق بين كيسومانيتور رو نمي دونيد بي خيال وبلاگ شويد. قالب وبلاگ بايد حتماًسياهباشه. سياه نمادي است از خفقان ژرفناي دروني و فريادي از فراسويفراخنايتاريكي هاي ظلماني! اسم وبلاگ هم بايد يكي از اين ها باشد: فريادبي صدا،اسير حجم خلوت بي كسي، غريب غروب غربت غارغار! براي مطالب توش همميتونيديك كتاب از احمد شاملو بگذاريد بغل دستتون و هر هفته يه صفحه ازشرو تايپكنيد بريزيد تو حلق وبلاگ!

8. از زمان قديم خيلي تعريفكنيد. مخصوصاً بگيد اون موقع همهچيز خيلي ارزون بوده مثلاً تويوتا كمري 3قرون بوده! البته سعي كنيد بهمغزتون يه مقدار بيشتر فشار بياوريد و مثالبهتري بزنيد.

9. سعي كنيد عينكي شويد. عينك سمبل مطالعه ي زياده! اگرحوصله مطالعه نداريد يك روش سريعتر هم وجود داره: 2 دقيقه به جوشكاريبادقت نگاه كنيد!

10. اگر كانديداي مورد نظر شما راي آورد،دمكراسي را مثل عقددخترعمو پسرعمو عهدي آسماني بدانيد. اگر كانديداي موردنظر شما راي نياوردبگوييد: ملت شعورشون همينقدره! حقشونه بيسوادها!

11.ترانه هاي خارجي گوش بدهيد. هرچي غير مجاز تر باشهبهتره! اگر فرانسوي گوشميديد نشون ميده كه تمام مراحل روشنفكري رو باموفقيت پشت سر گذاشته ايد!

12. وقتي در مورد رئيس جمهور هاي خارجي صحبت مي كنيد بگوييد: " آقاي اوباما" يا " پرزيدنت اوباما"

منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]