[JUSTIFY]مقایسه نرم افزار Visual Nastran و ADAMS :
نرم افزار V.N.که در واقع نسخه تکامل یافته از سری نرم افزارهای Working Modelاست،یکیاز پراستفاده ترین ابزارهای تحلیل سینماتیکی و دینامیکی حرکت اجسام میباشد که در آن قابلیت های ترسیمی نسبتا ساده ای وجود دارد تا با کمک آنهابه مدلسازی پدیده مورد نظر پرداخته و با اعمال قیود و شرایط خارجی (نیرو وگشتاور) و خصایص فیزیکی خود جسم (وزن، ممان اینرسی، ضرایب اصطکاک والاستیسیته و...)به امر تحلیل، به طور نزدیک به واقعیت بپردازیم.این نرم افزار قابلیت خواندن از نرم افزارهای نقشه کشی و طراحی نظیر Solid Work رادارد که کمک می کند جسم مدل شده از خواص هندسی یکسان با پدیده مورد مطالعهبرخودار باشد. خروجی این نرم افزار موارد مختلفی از جمله نمودارهای مکان،سرعت، شتاب، نیروهای بین اعضا، خطاهای عملکرد و ... است.نرم افزار ADAMS این قابلیت ها را در برخی از لینک های خود دارد(مانند ADAMS view )اما ویژگی های منحصر به فردی در آن گنجانده شده که یکی ورود مدلی به محیطکاری نرم افزار است که از تطابق فوق العاده یا حتی کامل با سیستم واقعی(یادر حال طراحی) برخوردار می باشد و مورد دیگر تحلیل "ریز المانی" قطعاتوتحلیل هر نقطه از جسم و مهم تر، توامان دینامیکی و تنشی پدیده است که بهمدد ارتباط بین نرم افزاری عالی که در ADAMS وجود دارد، ممکن شده است. حتی ADAMS با خودV.N. در ارتباط است و از طرفی به دلیل ارتباط با نرم افزارهای محاسبات ریاضی همچون MATLAB با تحلیل های دقیق تری در آن روبرو هستیم. همچنین این نرم افزار دارای حوزه های کاری متنوع نظیر خودرو، قطار و حتی هواپیما (ADAMS Aircraft ) است.بنابراین برای یک کار دقیق، برای استفاده در واقعیت و نیز "همه جانبه"ی مهندسی، ADAMS شاید بهترین گزینه باشد.[/JUSTIFY]