به گزارش ايسنا ، «جان لويس» ـ يكي از محققان علوم ماوراءالطبيعه ـ در اين باره يادآور شد: حدود يك ماه پيش دانشجويان دانشگاه پنسيلوانيا، حضور يك شي يا روح را در اين دانشگاه اطلاع داده و از مسوولان دانشگاه خواستند تا اين موضوع را پيگيري كنند.

وي خاطر نشان كرد: چند نفر از محققان و كارشناسان علوم ماوراءالطبيعه پس از اطلاع از اين موضوع به اين دانشگاه رفته و پس از انجام تحقيقاتي موفق شدند ، اين روح را كه روح يك دختربچه است، بيابند و وجود آن را به اثبات برسانند.

در گزارشات رسمي اين محققان همچنين آمده است كه اين روح متعلق به دختربچهاي كوچك و مو بور است كه در سال 1982 ميلادي پس از آن كه توسط يكي از دانشجويان اين دانشگاه مورد تجاوز قرار گرفت ، به قتل رسيد و روحش در اين دانشگاه سرگردان شد.