پدران ما چی بازی می کردن حالا ما چی بازی می کنیم

اونهااین بازی ها رو همه چیز می دونستن ، با وجود همه سختی ها و کتک خوردناش باجون و دل ازشون استقبال می کردند حال ما فقط می شینیم پای یک رایانه GTAیا PES9 یا Prince Of persia یا ... دیگه ای رو بازی می کنیم و از هیچ جاخبر نداریم

این پست رو ویژه بچه های مرکز انجمن های تخصصی 'گنجینه دانش گذاشتم

اگه خوشتون اومد نظری بدید بد نیست .!!!!!!!
ولی هیچ چی هفت سنگ و قایم موشک نمی شه!!!!!!