هنوز کشف نشده بازیکنانی که منظور دایی با آنهاست،چه کسانی هستند. خبرنگاران خیلی خوب میدانند که مهدویکیا یکی ازمایهدارترین فوتبالیستهای ایرانی است. کریمی در چند سال اخیر به اندازهعمر چند صد بشر، پول به جیب زده. باقری از آن دسته ثروتمندهای ندار است... نکونام رفته رفته دارد برای دایی و دار و دستهاش، یک خطر محسوبمیشود.
می گویند «علی دایی» مایهدارترین فوتبالی ایران است.

وطن امروز در گزارشی ویژه به بررسی پولدارترین فوتبالیست های ایران پرداخته است.

دراین گزارش با بیان اینکه تا پیش از این گفته می شد علی دایی مایه دار ترینفوتبالیست ایرانی است آمده: البته دیگر نمیشود دایی را جزو بازیکنانمحسوب کرد. او مربی شده و حالا روی نیمکت تیمملی مینشیند. با این همه،نمیشود از دایی چشمپوشی کرد.

به نوشته این روزنامه یکی ازبازیکنان تیم ملی که نمیخواهد نامش فاش شود، با خنده میگوید: «ای کاشپول دایی فقط از پارو بالا میرفت!» با اینکه زمین و زمان میدانند کهدایی ثروتمندترین فوتبالی است، اما او بارها منکر این موضوع شده.

امادایی یکبار در پاسخ به این سوال گفت: «بچههایی هستند که خیلی بیشتر از مندارند. ببینید من خدا رو شکر می کنم اندازه خودم شاید هم بیشتر از اندازهخودم دارم. اما این متعلق به یک مجموعه است. من با خانوادهام زندگیمیکنم و هیچ موقع همه چیز را برای خودم نخواستهام. الان هم همینطور استمن عاشق خانوادهام هستم و همیشه دوست دارم پیش آنها زندگی کنم و اینکه منپولدارترین فوتبالیست باشم، نه؟! اصلاً!» خب، هنوز کشف نشده بازیکنانی کهمنظور دایی با آنهاست، چه کسانی هستند.

آن بازیکن ملیپوش خیلیراحت به این سوال جواب میدهد: «مهدی مهدویکیا»هر کسی نداند خبرنگارانخیلی خوب میدانند که مهدویکیا یکی از مایهدارترین فوتبالیستهای ایرانیاست. با پولی که او از باشگاه هامبورگ گرفت، نه تنها بار خودش را بست،بلکه نوه نتیجهاش هم بیمه شدند!

مهدی بابت هر فصل از این تیم 2میلیون و 200 هزار یورو میگرفت که در نوع خود یک رکورد محسوب میشد، چونمهدی در آن روزها توانست رکورد درآمد در هامبورگ را بزند. مهدی سه فصل اینرقم را از هامبورگ دریافت کرد. حالا هم که به آینتراخت رفته، سالی یکمیلیون و پانصد هزار یورو میگیرد که او را قاطی 4 بازیکن گران تاریخباشگاه کرده.

وحید هاشمیان

به گزارش شفاف و به نقل ازوطن امروز کلاً آن دسته از بازیکنانی که در بوندسلیگا زیاد بازیکردهاند، در پول دست و پا میزنند. همین وحید هاشمیان که این روزهابازیکن بوخوم است، هر فصل مبلغ سنگینی را دریافت میکند. او در هانوفرسالانه نزدیک به یک میلیون و پانصد هزار یورو دریافت میکرد که این رقمهارا خودتان به ریال حساب کنید تا ببینید چند میلیارد میشود! بازیکنمایهدار در فوتبال ایران زیاد است.

علی کریمی

علی کریمیهم از آن دسته بازیکنانی است که بدجور درآمدش بالاست. او در چند سال اخیربه اندازه عمر چند صد بشر، پول به جیب زده. زمانی که در الاهلی بازیمیکرد برای دوبار قراردادش را با این تیم اماراتی تمدید کرد که برای دوبار قراردادش را با این تیم اماراتی تمدید کرد که برای هر فصل نزدیک به 2میلیارد تومان دریافت میکرد. بعد راهی آلمان و بایرن شد، برای هر فصلبازی یک میلیون و پانصد هزار یورو گرفت تا بر اندوختههای خودش بیفزاید.تازه بعد از جدایی از بایرن بود که علی، ثروت خود را افزایش داد. برای سهفصل بازی در قطر، 5 میلیار دریافت کرد، آن هم به طور کامل. ولی در مجموع 2فصل در این کشور بازی کرد. باشگاه پرسپولیس هم برای اینکه او را به خدمتبگیرد 300 میلیون به باشگاه السیلیه داد.
میگویند کریمی در پرسپولیس پولی نمیگیرد و تنها ماهانه یک رقم ناچیزی در حد چند میلیون از باشگاه دریافت میکند.

ابوالفضل جلالی مدیر برنامههای علی کریمی میگوید: «راستش علی 2 سالی است که فقط با انگیزه مالی فوتبال بازی میکند...»

فرهاد مجیدی

دراینکه خیلیها میدانند ستارههای ذکر شده چقدر مایهدار هستند، شکی نیست.مردم عادی خیلی خوب از این ماجرا بااطلاعند ولی هستند بازیکنانی که پشتابر پنهان ماندهاند.

یکی از افراد فوتبالی میگوید: «من فکرمیکنم نباید فرهاد مجیدی را از قلم انداخت!» این مهاجم استقلال که 8 سالیدر امارات بازی کرد اینقدر پول درآورد که حالا بتوان به جرأت گفت جزو سهنفر اول مایهدارها باشد.

میگویند او از شیخ دوبی اینقدر پاداش گرفت و در کنارش مغازه و خانه خرید که حالا ماهانه میلیاردها پول به حسابش واریز میشود.

مجیدیالبته این قضیه را خیلی بروز نمیدهد و در تهران با ماشینهای 60،70میلیونی میچرخد. یکی از دوستان نزدیک فرهاد میگوید: «او اگر همینطورادامه بدهد بعید نیست دایی و مهدویکیا را بگیرد.»

کریم باقری

درردههای بعدی پولدارها نامهایی مانند کریم باقری، جواد نکونام، ایمانمبعلی، جواد کاظمیان و... دیده میشود. کریم از آن دسته ثروتمندهای نداراست و احتمالاً زندگی را با جمله معروف «بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تااینکه ثروتمند بمیریم» سپری میکند. او چیزی از مایهدار بودنش بروزنمیدهد و تا همین چند وقت پیش هم با 206 در تهران چرخ میزد. او کلاًخیلی کم خرید میکن و با همه بازیکنان فرق دارد.

جواد نکونام

درمورد جواد نکونام باید گفت که رفته رفته دارد برای دایی و دار و دستهاش،یک خطر محسوب میشود. او که سه ساله با اوساسونا بست، برای فصل اول نزدیکبه دو میلیون یورو دریافت کرد اما از این فصل، پولی به مراتب بیشترمیگیرد.

سایت ترانسفر مارکت که در جهان سایتی شناخته شده است وقیمت بازیکنان را تخمین میزند، در جدیدترین آمار خود اعلام کرد حالانکونام نزدیک به 7 میلیون یورو قیمت دارد که در تاریخ فوتبال ایران، براییک بازیکن بیسابقه است. نکونام از زمانی که ایران را ترک کرد قدم در راهثروتمند شدن گذاشت.

از دو باشگان اماراتی الوحده و الشارجه نزدیکبه یک میلیارد و چهارصد میلیون دریافت کرد که به گفته دوستان نزدیکش بیشتراین پول را خرج تجملات کرد! قبل از آن هم او جزو گرانترین بازیکنان لیگبرتر بود که از باشگاه پاس برای هر فصل 300 میلیون میگرفت. ولی حالا پولیکه جواد در اسپانیان میگیرد چندین برابر این رقم است.

مسعود شجاعی

به گزارش وطن امروز حتی مسعود شجاعی هم در اسپانیا میخ مایهدار شدن را کوبیده.

بهتأیید سایت رسمی باشگاه اوساسونا او برای هر فصل 2 میلیون یورو از اینباشگاه میگیرد که برای بازیکنی در حد او یک رقم کلان است. مسعود قبل ازاین، بیشترین پول دریافتی را از اماراتیها گرفته بود که به گفته خودشنزدیک به یک میلیارد تومان بود.

برای پول درآوردن امارات همبدجایی نیست. حتی علی دایی که روزی برایش افت داشت در آسیا بازی کند، دوفصل به الشباب امارات قرار داد بست و 2 میلیارد به جیب زد.

ایمانمبعلی، جواد کاظمیان و علی سامره از آن دست بازیکنانی هستند که خیلی راحتبه این قضیه پی بردهاند و الان چند سالی میشود که در امارات بازیمیکنند. ایمان در حال حاضر گرانترین بازیکن ایرانی لیگ امارات است ونزدیک به یک میلیارد و پانصد میلیون از باشگاه الوصل گرفته.

اودر سه سال اخیر رقم درآمد سالانه خود را به بالای یک میلیارد افزایش دادهو اگر همینطور ادامه دهد، درآینده یکی از مایهدارترین بازیکنان ایرانمیشود.
جواد کاظمیان دوست نزدیکی ایمان هم از فصل گذشته رقم دریافتیرا به یک میلیارد رسانده و هر فصل قیمت خود را بالاتر میبردو اینها تنهابازیکنان ثروتمند ایران نیستند.

در لیگ برتر هم هستند کسانی کهجزو مایهدارها محسوب میشوند، مثل نیکبخت واحدی. ولی رقمی که او و سایربازیکنان گرانقیمت لیگ برای یک فصل میگیرند خیلی کمتر از لژیونرهاست.

ksabz