اسامي نهايي و ساعت پخش 90 فيلم تلويزيون در نوروز 88
به گزارش خبرنگار راديو و تلويزيون فارس، جشنواره نوروزي فيلمهاي سيما از سه شنبه 27 اسفندماه آغاز و تا جمعه 14 فروردين ماه ادامه خواهد داشت.
بنابر اين گزارش، اسامي فيلم هاي نوروزي سيما به تفكيك شبكه به شرح زير است:

**شبكه يك سيما:
شبكه يك سيما فيلمهاي نوروزي خود را هر روز ساعت 16 تا 18 به روي آنتن ميفرستد.
فيلمهاي سينمايي آغاز سحرگاه(27اسفند)، پيش از آن كه شيطان بفهمد تو مردهاي(28 اسفندماه)، كودك و روباه(29اسفند)، بماني هفتم (30اسفند)، هياهوي بچه(1فروردين)، ماه قرمز(2 فروردين)، مكزيكي(3 فروردين)، عنكبوت و رز(4 فروردين)، گراناز(5 فروردين)، ميليونر زاغهنشين (6 فروردين)، بيگانهاي پشت در(7فروردين)، رفتن به خانه(8 فروردين)، بيرون از بهشت(9 فروردين)، پرنده كوچك(10 فروردين)، خشاب خالي (11فروردين)، بهار شيرين(12 فروردين)، دختر جوان و گرگها (13 فروردين)و پايان بازي(14 فروردين) از شبكه يك سيما پخش خواهند شد.

**شبكه دو سيما:
فيلمهاي ويژه نوروز شبكه دو سيما در اين ايام ساعت 22:45 تا 24 از اين شبكه پخش ميشوند.
فيلمهاي سينمايي راه حل نهايي(27اسفند)، توطئه 1(28اسفند)، توطئه 2(29اسفند)، كلاه چرميها(30 اسفند)، ماه از روي سكو(1فروردين)، دنياي بدون دزدها(2 فروردين)، حول حالنا1و2(3 فروردين)، كارليتوس(4 فروردين)، حلقه(5 فروردين)، مانگرو(6 فروردين)، شكست(7فروردين)، محبوبه(8 فروردين)، آقاي سه هزار (9 فروردين)، عيد به خانه ميآيد (10 فروردين)، جرقه نبوغ(11فروردين)، تجارت جهاني(12 فروردين)، من و شيطان(13 فروردين) و ماجراي دسپرو (14فروردين) از شبكه دو سيما بهروي آنتن خواهند رفت.

**شبكه سه سيما:
فيلمهاي نوروزي شبكه سه سيما هر روز ساعت 20 تا 21:30 از اين شبكه پخش ميشوند.
فيلمهاي سينمايي و تلويزيوني تلألو (27 اسفند)، اگه ميتوني منو بگير(28 اسفند)، دارودسته فوتباليستها(29 اسفند)، ده رقمي(30 اسفند)، بچههاي آسمان(1 فروردين)، همسر دلخواه من(2 فروردين)، موميايي3 (3فروردين)، پسرها سرباز بهدنيا نميآِيند(4 فروردين)، مردي بهنام ييپ(5فروردين)، اي دوست مرا بهخاطر بسپار(6 فروردين)، شواليه تاريكي(7 فروردين)، ارتفاع 6:41(9 فروردين)،سرقت بزرگ(10 فروردين)، رفيق بد(11 فروردين)، سرشاخ(12 فروردين)، خط آبي باريك(13 فرودين) و قهرمان تحت تعقيب (14فروردين) از شبكه سه سيما پخش خواهند شد.
شبكه سه سيما روز 8 فروردين ماه به دليل پخش زنده مسابقه فوتبال ميان تيمهاي فوتبال ايران و عربستان، فيلم سينمايي نخواهد داشت.

**شبكه چهار سيما:
شبكه چهار سيما فيلمهاي نوروزي خود را هر روز ساعت 18 تا 20 پخش ميكند.
فيلمهاي سينمايي و تلويزيوني غار(27 اسفند)، با شركت پانچوويلا(28 اسفند)، در آينه و نيمه روشن(29 اسفند)، صنم و عروس برفي(30 اسفندماه)، هواپيماها، قطارها و اتومبيلها(1فروردين)، مسافران فضا(2 فرودين)، نخست وزير(3 فروردين)، آيين دلبري(4 فروردين)، غبار(5فروردين)، كليدهاي خانه(6 فروردين)، جزيره مسكوني(7فروردين)، آسمان سياه شب(8فروردين)، ضيافت چيني(9 فروردين)، تشنج(10 فروردين)، ماجراجويي عجيب فيلهمون و ماتادلو(11 فروردين)، بدل( 12 فروردين)، مكس پين (13 فروردين) و گومورا(14 فروردين) روي آنتن شبكه چهار سيما خواهد رفت.

**شبكه تهران:
شبكه تهران در ايام نوروز فيلمهاي خود را هر روز ساعت 13 تا 15 به روي آنتن ميفرستد.
فيلمهاي سينمايي و تلويزيوني مارهاي آناكوندا(27 اسفند)، دزد شب(28 اسفند)، دره گرگها(29 اسفند)، چند روز مهرباني و نامادري(30 اسفند)، تحت تعقيب(1فروردين)، بهنام پادشاه(2 فروردين)، هالك2 (3فروردين)، و دوباره بهار(4 فروردين)، كوسههاي خشمگين(5 فروردين)، چاپلين(6 فروردين)، ترانسپورتر3(7 فروردين)، عنكبوتهاي يخي(8فروردين)، اتصال(9 فروردين)، جنگ(10 فروردين)، به شمال خوش آمديد(11 فروردين)، آب و آينه(12 فروردين)، از بچهها اجازه بگيريد(13 فروردين)و كلاهبرداران(14 فروردين) فيلمهاي نوروزي شبكه تهران هستند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]