آزمایش های اسکله ای زیردریایی اتمی جدید روسی آغاز شده است"آناتولی سردوکوف" وزیر دفاع فدراسیون روسیه روز سه شنبه اطلاع داد که آزمایش های اسکله ای رزمناو زیردریایی اتمی موشکی "یوری دلگاروکی" که مجهز به مجموعه های موشکی "بولاوا" خواهد بود، آغاز شده است.
وی در اجلاس گسترده شورای وزارت دفاع فدراسیون روسیه گفت: "در چارچوب تحقق برنامه مجهز سازی نیروی دریایی به زیردریایی های جدید اتمی استراتژیک مدل "بوری"، مجهز به مجموعه های موشکی بولاوا، آزمایش های اسلکه ای رزمناو زیردریایی موشکی آغاز شده است".

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]