بازیگران پرکار و برگزیده، فیلمسازان جوان وپیشکسوت با جوایز معتبر از جشنوارههای داخلی و خارجی و سینماگران فعالچهرههای شاخص سینمای ایران در سال ۸۷ بودند.
در این فهرستفیلمسازانی با وجهه جهانی در کنار پیشکسوتانی که پس از سالها حضور خود رادر عرصه فعالیت ثبت کردند، دیده می شوند. در این میان فیلمسازان جوان نیزکه جرقههای حضوری درازمدت و بادوام را میدهند سهمی عمده را به خوداختصاص دادهاند. هر چند میتوان از هنرمندان عرصههای مختلف چون بازیگری،فیلمنامهنویسی، فیلمبرداری و ... نیز نام برد که توانستهاند وجهی ازتخصص خود را در سینمای امسال و فیلمهای اکران شده و به نمایش درآمده درجشنوارهها پررنگ کنند. به این ترتیب زوج پرکار بازیگری فصل بهار؛ نیوشاضیغمی و حمید گودرزی، فصل تابستان؛ گلشیفته فراهانی و محمدرضا فروتن وپائیز؛ پگاه آهنگرانی، شهاب حسینی و محمدرضا فروتن بودند که به واسطهفیلمهایی که روی اکران داشتند جزو پرکاران هر فصل قرار گرفتند.
درفصل زمستان نیز به واسطه برگزاری بیست و هفتمین جشنواره فجر بازیگرانی کهبیشترین تعداد فیلم را داشتند، پرکارترینها بودند. مهتاب کرامتی ومحمدرضا فروتن بازیگرانی بودند که به ترتیب با چهار و پنج فیلمپرکارترینها بودند. به این ترتیب فروتن با پرکاری در فصلهای تابستان،پائیز و زمستان به نوعی چهره بازیگری برگزیده سال محسوب میشود. محمدرضافروتن امسال فیلمهای «زن دوم»، «خاک سرد»، «حس پنهان»، «کنعان» و «دعوت»را بر اکران سینماها داشت و در جشنواره فجر نیز با «پستچی سه بار درنمیزند»، «شبانهروز»، «عیار ۱۴»، «پای پیاده» و «میزاک» حضور داشت.وی اجرای مراسم افتتاحیه جشنواره فجر را نیز بر عهده داشت که حضورش راپررنگتر کرد. اصغر فرهادی از کارگردانانی است که فعالیتهای او در سال ۸۷به نوعی برجسته و تأثیرگذار بود. این کارگردان امسال در مقام نویسندهفیلمهای «دایره زنگی» و «کنعان» را روی اکران داشت و در حال ساخت چهارمینفیلم خود «درباره الی» بود. فرهادی با پایان ساخت این فیلم را به طورهمزمان به جشنواره فجر و جشنواره برلین ارائه داد که البته با حاشیههاییهمراه بود. اما بالاخره با برطرف شدن حاشیههای ایجاد شده فیلم فرهادی درهر دو عرصه رقابت کرد و دست پر بازگشت. «درباره الی» سیمرغ بلورین بهترینکارگردانی را از بخش سودای سیمرغ (مسابقه سینمای ایران) و خرس نقرهایبهترین کارگردانی را از پنجاه و نهمین جشنواره برلین گرفت و این فیلمسازرا خوشآتیهترین کارگردان سال ۸۷ معرفی کرد.
عباس کیارستمی امسال بااجرای نخستین اپرای خود در جشنواره هنرهای شاعرانه شهر اکس ان پرونسفرانسه فصلی تازه را در فعالیتهایش رقم زد. وی در این جشنواره اپرایمعروف «زنها همگی همانجورند» موتزارت را روی صحنه برد و اجرای صحنهایاو با واکنشهای مختلف همراه بود. آخرین ساخته کیارستمی «شیرین» به بخشخارج از مسابقه شصت و پنجمین جشنواره فیلم ونیز راه پیدا کرد و جایزهافتخار فیلمساز را دریافت کرد که به استادان بهگزین دنیای سینما تعلقمیگیرد. همچنین جدیدترین اثر او که یک اینستالیشن چندرسانهای به نام«نگاهی به تعزیه» است در جشنواره ادینبورگ افتتاح شد. این فیلمساز نخستینجام جهاننما را در جشن مستقل فیلم کوتاه از انجمن فیلم کوتاه خانه سینمادریافت کرد و پروژه بینالمللی وی؛ «رونوشت برابر اصل» با حضور ژولیتبینوش و فرانسوا کلوزه به دلیل تراکم زمانی این دو بازیگر، همچنان درپیشتولید به سر میبرد. کیارستمی قرار است چهارمین کارگاه آموزش فیلمسازیخود را نیز برگزار کند.
بهمن فرمانآرا هر چند امسال موفق نشدجدیدترین فیلمش، «خاک آشنا» را به نمایش دربیاورد و اقداماتی برای تولیدپروژههای جدید انجام داد که به قطعیت نرسید، اما به واسطه اخباری مبنی براجرای نمایش «مردی برای تمام فصول» نقطه عطفی در کارنامه خود ثبت کرد. ایننمایشنامه نوشته دیوید بولت قرار است با حضور بازیگران برجسته سینما چونعزتا... انتظامی، رضا کیانیان، هدیه تهرانی، آتیلا پسیانی، بابک حمیدیانو ... در تالار وحدت اجرا شود. هر چند این اجرا به دلایلی به تعویق افتاد،اما آخرین خبرها حاکی از آن است که «مردی برای تمام فصول» فرمانآرا بهاجرای عمومی خواهد رسید. رضا میرکریمی درسال ۸۷ اولین پروانه ساخت صادرشده را به خود اختصاص داد. هر چند «یک حبه قند» به دلیل از دست دادن فصلهنوز به تولید نرسیده، اما پروژه «ماه در آب» که اقتباسی از داستان سیاوشو رستم و سهراب شاهنامه است به عنوان یک تولید مشترک قرار است به مرحلهساخت برسد. فیلم «به همین سادگی» نیز موفق شد جایزه جرج طلایی بهترین فیلمو جایزه منتقدین سیامین جشنواره فیلم مسکو را به خود اختصاص دهد.


ksabz