«سيدني چاپلين» بازيگر آمريكايي و پسر چارلي چاپلين بزرگ در 82 سالگي درگذشت.

بهگزارش ايسنا، «سيدني چاپلين» برنده جايزه توني كه با حضور در آثاري چون«زنگها نواخته شدهاند» و «فاني گيرل» به چهرهاي مطرح تبديل شده بود،سهشنبه گذشته در منزلش در «رانچو ميرج» دار فاني را وداع گفت.

بنابه اعلام آسوشيتدپرس، «سيدني چاپلين» در سالهاي 1952 و 67 با حضور در دوفيلم «روشناييهاي شهر» و «كنتسي از هونگ كنگ» از آثار پدرش، به عالمسينما و هنر راه يافت.

اما او دستاورد چندان موفقي در حيطهبازيگري در هاليوود نداشته است و بيشتر فعاليت هنرياش منوط به اجرا درتئاترهاي موزيكال نيويورك ميشد.

او جايزه توني را در سال 1956به خاطر نقشآفريني در«زنگها نواخته ميشوند» در كنار بازيگراني چون «بتيكامون و آدولف گرين» كسب كرد.

از ديگر آثار مطرحي كه سيدني چاپلين در آنها به ايفاي نقش پرداخت است، ميتوان به «راههاي فرعي براي خواب» اشاره كرد.

سيدني دومين پسر چاپلين از «ليتا گري» همسر دوم چاپلين بود، ديگر پسر چاپلين در سال 1968 از دنيا رفته است.

ليتاگري در سال 1924 وقتي 16 ساله بود با چاپلين 35 ساله ازدواج كرد و سيدني در سال 1926 متولد شد.

چاپلينزندگي خصوصي جنجال برانگيزي داشت. 4 بار ازدواج كرد كه در اغلب آنها ناكامبود و فقط ازدواج آخرش با «اونا اونيل» تا آخر عمرش دوام يافت.

پسرش«سيدني چاپلين» بازيگري ناموفق بود، اما دخترش «جرالدين چاپلين» نسبتاَبااستعداد بود و مدتي كوتاه ستاره سينما شد تا جايي كه در فيلم بزرگ «دكترژيواگو» هم ايفاي نقش كرد.