مجموعه "مردان آهنین" به تهیهکنندگی غلامعباس ق قنبری و محسن تقویزنوز در ایام نوروز ساعت 23:30 از شبکه سه روی آنتن میرود.


بهگزاش خبرگزاری مهر، این مجموعه در 15 قسمت 40 دقیقهای با اجرای رضاجاودانی از اول فروردین 88 از شبکه سه پخش میشود. در این مسابقه 32ورزشکار در سه مرحله مقدماتی، نیمهنهایی و نهایی به رقابت میپردازند.

درمرحله مقدماتی 16 نفر حذف و 16 نفر بقیه به مرحله نیمه نهایی صعودمیکنند. در مرحله نهایی به نفرات اول تا هشتم جوایزی اهدا میشود. مسابقه"مردان آهنین" در ارگ جدید بم برگزار میشود.
برنامه "سینما و ورزش" بهتهیهکنندگی محمد رشیدی در ایام نوروز از اول فروردین ساعت 16:45 از شبکهسه پخش میشود. هر قسمت از این برنامه به بررسی یک رشته ورزشی و فیلمهایمربوط به آن در طول تاریخ میپردازد.