مجموعه تلویزیونی "اشکها و لبخندها" به کارگردانی حسن فتحی در ایام نوروز ساعت 22 از شبکه یک روی آنتن میرود.
بهگزارش خبرنگار مهر، این مجموعه به تهیهکنندگی اسماعیل عفیفه نوروز ازشبکه یک روی آنتن میرود و مهدی هاشمی، گوهر خیراندیش، شهره لرستانی، برزوارجمند، لیلا اوتادی، هومن برقنورد، مهشاد مخبری، کیانوش گرامی، سیدمحسننقیبیان، سینا رازانی، عباس ظفری و ... در آن بازی میکنند.
هاشمی در نمایی از مجموعه "اشکها و لبخندها"

درخلاصه داستان مجموعه "اشکها و لبخندها" آمده است: شمسی شالفروش به علتتصادف در زندان است. تا اینکه در زندان متوجه میشود تنها پسرش خسرو درگیرکارهای خلاف شده است. شمسی از زندان 15 روز مرخصی میگیرد تا با پیدا کردنیک دختر مناسب برای ازدواج با پسرش او را به سر و سامان برساند. بعد ازآزادی او سراغ برادرش حشمت که سینمادار قدیمی است، میرود و ...
عواملاین پروژه عبارتند از جواد صفا مدیر نور و تصویر، صالح حبیبی، پیام فروتنطراح صحنه و لباس، مهری شیرازی طراح گریم، محمدرضا رستمی دستیار اولکارگردان، سعید عباسی برنامهریز، زهرا غلامی منشی صحنه، حمیدرضا صدریموسیقی متن، ساسان توکلی فارسانی طراح عنوانبندی، محمد فوقانی عکاس، بابکرضاخانی تدوین، محمدرسول صادقی مدیر روابط عمومی و عزیز علیزاده مدیرتولید.