فيلمبرداري «آناهيتا» حميدنژاد تا اواخر اسفند ماه در تهران به پايان ميرسد
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY] [/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]
[JUSTIFY][/JUSTIFY]


فيلمبرداري «آناهيتا» حميدنژاد تا اواخر اسفند ماه در تهران به پايان ميرسد
باسپري شدن 90 درصد از فيلمبرداري فيلمسينمايي «آناهيتا» جديدترين ساختهي«عزيزالله حميدنژاد»، پيشبيني ميشود، فيلمبرداري اين فيلم تا 27 اسفندماه در تهران به پايان برسد.
به گزارش خبرنگار سينمايي خبرگزاريدانشجويان ايران (ايسنا)، «آناهيتا» از مضموني اجتماعي با پس زمينهايعلمي برخوردار است. اين فيلم براساس فيلمنامهاي از حميدنژاد به موضوعتحقيقات علمي چند جوان ميپردازد.
بازيگران و عوامل فيلم «آناهيتا»عبارتند از: ميترا حجار، شهاب حسيني، نرگس محمدي، محمدرضا داوودنژاد و باحضور پوريا پورسرخ است.

مديرفيلمبرداري: فرشاد محمدي، مدير توليد و مجري طرح : محمود محمدطائمه .دستيار اول کارگردان وبرنامه ريز:علي صابري است و «آناهيتا» در شيوا فيلمپارس تهيه ميشود.
«عزيزالله حميدنژاد» پس از آثاري چون «هور درآتش»، «ستارگان خاك» و «اشك سرما» جديدترين فيلم خود را بر مبناي بخشهايياز تحقيقات علمي ايموتو دانشمند نامدار ژاپني (كه معتقد است دعا و الفاظخوب در مولكولهاي آب تاثير ميگذارد) جلوي دوربين برده است. دكتر ايموتوبخشهايي از تحقيقات علمياش را در اختيار فيلم آناهيتا گذاشته است. دفترتحقيقاتي ايموتو تاكيد نموده كه اين همكاري به طور قطع، قدم مهمي در اجرايصلح در كره زمين خواهد بود. ايموتو معتقد است مولکولهاي در مقابل کلمات وافکار انسانها سريعا عکسالعمل نشان ميدهند. او آزمايشهاي خود رااينگونه انجام ميدهد: مقداري آب را در ظرفي ريخته سپس افکار مثبت ياکلمات زيبا را بر آن آب ميخواند يا القا ميکند و بلافاصله آب را منجمدکرده و از مولکولهاي يخ عکس ميگيرد. همين کار را با همان آب و اين باربا کلمات منفي يا افکار زشت تکرار ميکند .

او معتقد است: تصويراول شکل هندسي ششوجهي زيبايي دارد و تصوير دوم فاقد شکل منظم هندسي است واصلاً زيبا نيست. او موسيقيهاي مختلفي را نيز امتحان کرده است. او همچنينعنوان کرده است که آب زمزم با بقيه آبهاي دنيا متفاوت است.»

ksabz