[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

ویلیام شکسپیر

*گاه انسانها حاکم سرنوشت خود هستند خطا در ستارگان ما نیست بلکه در خود ماست زیرا که پست و حقیر هستیم
*در نبرد ميان روزهاي سخت و انسانهاي سخت انسانهاي سخت هستند كه مي مانند.


قرآن کریم

*اگر از گناهان بزرگی که از آنها نهی شده اید دوری گزینید بدیهای شما را از شما می زدائیم و شما را در جایگاهی ارجمند در می آوریم.محمد(ص)

*خصوصیات مومن:
ـ حرکاتش لطیف و نرم و محضرش شیرین است برترینش را می طلبد و از اخلاق رفیعش را می جوید.
ـ بر کسی که با او دشمن است ستیز نمی ورزد و به خاطر کسی که به او عشق دارد گناه نمی کند.
ـ هزینه زندگی اش اندک و یاریش به مردم بسیار . عملش را نیکو انجام می دهد چنان که گویی ناظری بر او نظارت دارد .از حرام چشم فرو می پوشد.
ـ دارای جود و سخاوت است سائلی را محروم نمی کند کلامش را سنجیده می گوید زبانش از باطل گویی لال است.
ـ باطل را از دوستش نمی پذیرد و حق را بر ضد دشمنش برنمی گرداند.
ـ جز برای دانا شدن نمی آموزد و جز برای عمل کردن دانا نمی شود اگر با اهل دنیا قرار گیرد زیرک ترین آنان است و اگر با اهل آخرت سلوک کند پرهیزکارتریت آنان است.

علي (ع)

*اگر بر دشمنت دست يافتي بخشيدن او را سپاس دست يافتن بر وي ساز .
*شريف ترين بي نيازي وانهادن آرزوهاست .
*از دوستي نادان بپرهيز چه او خواهد كه تو را سود رساند ليكن دچار زيانت گرداند
و از دوست بخيل بپرهيز چه او انچه را سخت بدان نيازمندي از تو دريغ دارد
و از دوستي تبهكار بپرهيز كه به اندك بهايت بفروشد
و از دوستي دروغگو بپرهيز كه او سراب را ماند دور را به تو نزديك و نزديك را به تو دور نماياند
*سخاوت بي خواستن بخشيدن است و انچه به خواهش بخشند يا از شرم است يا از بيم سخن زشت شنيدن

ناپلئون بناپارت

*عفت در زن مانند شجاعت است در مرد ، من از مرد ترسو همچنان متنفرم که از زن نانجیب
*کسی که می ترسد شکست بخورد حتما شکست خواهد خورد.
*کسانی که روح ناامید دارند مقصرترین مردم هستند.
*دردها و رنج ها فکر انسان را قوی می سازد.
*در دنیا فقط از یک چیز باید ترسید و آن خود ترس است.
*اولین شرط توفیق شهامت و بی باکی است.
*نایاب ترین چیزها در جهان دوست صمیمی است

فردوسي

*کسی که خرد ندارد همواره از کرده های خویش پشیمان و در رنج است.
*گوش شنونده همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است.
*دانش ارزش آن را دارد که به خاطر آن رنج ها بکشی.
*به این زمین گرد که بسرعت می گردد بنگر که درمان ما در آن است و درد ما نیز ، نگاه کن و ببین که
نه گردش زمانه آن را می فرساید و نه رنج و بهبودی حال بشر آن را به آتش می کشد ، نه آرام می شود و نه همچون ما تباهی می پذیر.
*چراغ مایه دفع تاریکی است ، بدی جوهر تاریکی در زندگی آدمی است ، که از آن دوری باید