رونالدو د اسيس مورئيرا» که علاوه بر دندان هاي خرگوشي و لبخند هميشگي اش،با نام «رونالدينيو» ميان علاقه مندان فوتبال شهرت دارد، در رده بندي زشتترين بازيکنان تاريخ فوتبال جهان، رتبه چهارم را به خود اختصاص داد. بهنقل از روزنامه سان رونالدينيو شايد ديگر ستاره درخشان ديدارهاي اخيرباشگاه ميلان نباشد اما هنوز هم در کانون توجه قرار دارد، هرچند اين توجهاز آن نوعي نباشد که او را خوشحال کند. روزنامه سان چاپ انگليس، در رتبهبندي زشت ترين فوتباليست هاي تاريخ جهان رونالدينيو برزيلي را در مکانچهارم قرار داده است.

در صدر اين جدول، «يان دو ويه» مهاجم سابقباشگاه وستهام يونايتد و کريستال پالاس قرار دارند و رتبه دوم به «لوکچادويک» بازيکن سابق منچستريونايتد اختصاص يافته که به نوشته سان «شهرت اوبيشتر به خاطر زشتي اش بود تا نبوغ فوتبالش.» در همين حال «درک کويت»مهاجم سختکوش باشگاه ليورپول نيز در ليست فوق ديده مي شود.

رونالدينيودوران نقاهت را سپري مي کند و اميدوار است به زودي تيم ميلان را درمسابقات همراهي کند. او آنقدر با مهارت هاي بي نظير و استعداد فوق العادهاش هواداران را به وجد مي آورد که کسي به ظاهرش توجه ندارد. در نظرسنجيديگري که در ژانويه 2008 انجام شده بود، پاسخ دهندگان، «وين روني» مهاجمتيم ملي انگليس را به عنوان زشت ترين فوتباليست انتخاب کرده بودند.

منبع روزنامه اعتماد